go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 496 kişi  24 Tem 2024 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

En çok kullanılan 200 İngilizce kelime

Bu kelimelerle ilgili test çözmek ister misiniz?
 • able: s. yapabilen, gücü yeten
 • about: zf. yaklaşık, hemen hemen ed. hakkında
 • accessible to: Ulaşılabilir, erişilebilir
 • after: zf. sonra, daha sonra, ardından, bğ. dikten sonra
 • afternoon: i. öğleden sonra
 • again: zf. tekrar, yine, yeniden, bir daha
 • ago: s. önce, evvel
 • all: i. herkes, her şey, hepsi s. bütün, tüm
 • all right: ünl. fena değil, peki, olur, tamam
 • almost: zf. yaklaşık olarak, neredeyse, az daha
 • already: zf. zaten, çoktan; şimdiden; bile
 • also: zf. de, da, dahi, hem, hem de, ayrıca, üstelik, keza
 • always: zf. her zaman, daima
 • and: bğ. ve, ile, de
 • anybody: i. kimse, hiç kimse, herhangi biri, kim olsa
 • anyone: zm. kimse, hiç kimse, herhangi biri, kim olsa
 • anything: i. bir şey, hiçbir şey, herhangi bir şey, ne olsa, her şey
 • anyway: zf. her halükârda, nasıl olsa, zaten, neyse
 • anywhere: zf. herhangi bir yere, bir yere, hiçbir yerde
 • apple: i. elma
 • around: zf. etrafta, çevrede, bu civarda ed. aşağı yukarı
 • as: zf. kadar, olarak, gibi, iken i. gibi bğ. ki; madem; olduğu gibi, diği gibi, iken, irken; karşın, rağmen; mademki
 • at: i. savaşçı [brit.], eyt ed. de, e
 • away: zf. uzakta, durmadan s. deplasmanda
 • bad: i. kötü s. küfürlü
 • beautiful: s. güzel, hoş
 • because: bğ. çünkü, diği için
 • before: zf. önce, önde bğ. den önce ed. önünde
 • best: f. yenmek, alt etmek s. en iyi zf. en iyi şekilde
 • better: f. iyileştirmek i. daha iyisi s. daha iyi, daha güzel
 • big: zf. büyük, çok, fazla s. kocaman, iri
 • bread: f. pane etmek i. ekmek
 • Breakfast: i. kahvaltı
 • bus: f. otobüsle taşımak
 • busy: s. meşgul, işlek
 • but: i. itiraz zf. sadece bğ. fakat, ancak, oysa
 • by: zf. yakın ed. yanında, yoluyla, kadar (süre) ök. yan
 • call: f. çağırmak, aramak (telefon) i. çağrı
 • car: i. araba, otomobil
 • coffee: i. kahve, kahverengi
 • dad: i. baba, babacığım
 • date: f. tarih atmak, buluşmak i. tarih, randevu
 • day: i. gün, gündüz
 • each: s. her, her bir zm. her biri
 • early: s. erken zf. evvel, önce
 • easy: s. basit, kolay, zahmetsiz
 • else: zf. başka
 • evening: i. akşam
 • every: s. her, her bir
 • exactly: zf. tam olarak, kesin olarak ünl. kesinlikle, aynen
 • few: i. az miktar s. az, kıt
 • first: i. başlangıç s. ilk zf. öncelikle
 • for: ed. için bğ. nedeniyle, çünkü
 • friend: i. arkadaş
 • girl: i. kız, kız arkadaş
 • god: [God] i. Tanrı
 • good: i. hayır s. iyi, güzel, hayırlı ünl. peki
 • goverment: hükumet, devlet
 • great: s. önemli, ulu ünl. harika ök. büyük
 • here: zf. burada, buraya ünl. işte
 • home: f. yuvasına dönmek i. ev, vatan s. eve ait
 • hour: i. saat, zaman
 • how: zf. nasıl, ne kadar i. yöntem
 • husband: i. koca
 • if: i. şüphe, şart bğ. eğer, ise
 • important: s. önemli
 • in: s. içeride zf. içinde ed. de, da, içinde
 • into: ed. içine, içeriye
 • it: zm. o, onu, ona
 • just: s. adil, haklı zf. az önce, sade
 • lot: f. bölüştürmek i. hisse, çok
 • lunch: f. öğle yemeği yemek i. öğle yemeği
 • man: f. adam yerleştirmek i. adam
 • many: i. birçoğu s. bir hayli zf. çok
 • me: zm. bana, beni
 • money: i. para
 • month: i. ay
 • more: i. çok
 • morning: i. sabah s. sabah
 • most: i. en fazla miktar, çoğu s. en çok snk. en
 • mother: f. annelik etmek i. anne
 • much: i. çok şey s. çok zf. çokça, pek, fazlaca
 • my: ünl. hayret, vay be zm. benim
 • name: f. isim vermek i. isim, ün
 • never: zf. asla ünl. asla
 • next: s. sonraki i. bir dahaki zf. daha sonra
 • night: i. gece
 • no: i. hayır s. hiç art. yok
 • nobody: i. önemsiz şahsiyet, hiç kimse
 • not: art. değil, yok
 • nothing: zf. hiç i. hiçbir şey ünl. hiç
 • now: i. şimdi zf. hemen bğ. mademki
 • of: ed. nin, ın, den, li, yüzünden
 • off: s. uzak, devre dışı zf. kapalı ed. den, dan, dışında, haricinde
 • office: i. büro s. büro
 • on: s. olmakta olan zf. sürekli olarak ed. üstünde, üzerinde
 • one: i. bir tane, tek s. tek
 • only: s. tek zf. sadece bğ. yalnız
 • other: i. diğer s. başka zf. bundan başka
 • our: zm. bizim
[ 1 ] 2 | sonraki >>

En çok kullanılan kelimeler bölümü notları:

işaretini kullanarak bilmediğiniz kelimeleri kendi çalışma listenize ekleyebilirsiniz ve kelime test günlüğü sayfasından sadece listenizdeki kelimeleri içeren bir test hazırlayabilirsiniz.

 

Testler zorluk durumlarına uygun olarak Kelime Eşleştirme | Kelime Tamamlama | Kelime Telaffuz | Boşluk Doldurma halinde sıralanmıştır.

 

Kelime testlerindeki ilerlemenizi ve listenize eklediğiniz kelimeleri Kelime Test Günlüğü sayfasından takip edebilirsiniz.

Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2024