go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 416 kişi  23 Eyl 2019 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

beautiful

 
s. güzel, hoş
 • A hundred times have I thought New York is a catastrophe and 50 times: It is a beautiful catastrophe.
  Le Corbusier
  Yüz kez New York'un bir felaket olduğunu düşündüm ve 50 kez: Güzel bir felaket.
 • The Yellowstone river is a beautiful river to navigate.
  William Henry Ashley
  Yellowstone Nehri, gezinmek için güzel bir nehirdir.
 • Oh,come on,Melissa! Let's
  not ruin a beautiful evening!
  Yapma Melissa! Bu güzel
  geceyi mahvetmeyelim.
 • So, you let the most beautiful and richest girl in college go.
  Yani, kolejin en güzel ve en zengin kızının gitmesine izin verdin.
 • So the beautiful girls
  playing volleyball
  Yani voleybol oynayan
  o güzel kızlar…
 • Wagner is a composer who has beautiful moments but awful quarter hours.
  Gioachino Rossini
  Wagner güzel anları ama berbat çeyrek saatleri olan bir bestekardır.
 • And, I was really impressed with how beautiful our country was and how friendly the people were.
  Duane G. Carey
  Ve bu ülkenin bu denli güzel olmasından ve insanlarının bu denli dost canlısı olmalarından çok etkilendim.
 • And I will show that nothing can happen more beautiful than death.
  Walt Whitman
  Ve ben hiçbir şeyin ölümden daha güzel olamayacağını göstereceğim.
 • Looks beautiful on you.
  Üzerinde güzel durdu.
 • How her feathers shine! What a beautiful form and what splendid wings! Such a wonderful Bird should have a very lovely voice, since everything else about her is so perfect.
  Tüyleri nasılda parlıyor,ne güzel bir şekil ve ne muhteşem kanatlar,böylesine harika bir kuşun çok hoş bir sesi olmalı,çünkü onun hakkındaki başka herşey çok mükemmel.
 • All which is beautiful and noble is the result of reason and calculation.
  Charles Baudelaire
  Tüm güzel ve asil olanlar öngörünün ve aklın sonucudur.
 • Look at that beautiful butterfly I wonder if this i the beginning of my adventure I certainly hope so.
  Şu güzel kelebeğe de bak! Galiba bu maceramın başlangıcı olacak.

 • While it lasted All beautiful things must end.. so l guess we may as well call it a day.
  Sürmesine karşın tüm güzel şeyler sona ermeli.
  Bu nedenle buna bari 'bir gün' diyelim diye düşünüyorum.
 • All I have to say is: Jessica Simpson is the most beautiful woman on the planet!
  Jessica Simpson
  Söylemem gereken tek şey: Jessica Simpson gezegendeki en güzel kadındır.
 • Pardon me for setting you up with a beautiful, intelligent woman.
  Senin, güzel ve akıllı bir kadınla aranı yapmaya çalıştığım için üzgünüm.

 • Isn't this a beautiful little church,Charlie?
  Sence de bu güzel küçük bir kilise değil mi, Charlie?

 • I remember being taken to see the pantomime at the palace theatre - a beautiful theatre.
  Saray tiyatrosundaki, muhteşem bir tiyatrodur,pandomim oyununu izlemeye götürüldüğümü hatırlıyorum.
 • Art is the most beautiful of all lies.
  Claude Debussy
  Sanat tüm yalanların en güzelidir.
 • Art consists of limitation. The most beautiful part of every picture is the frame.
  Gilbert K. Chesterton
  Sanat sınırlamadan oluşur. Her resmin en güzel parçası çerçevedir.
 • Art is the beautiful way of doing things. Science is the effective way of doing things. Business is the economic way of doing things.
  Elbert Hubbard
  Sanat bir şeyleri yapmanın güzel yoludur. Bilim bir şeyleri yapmanın etkili yoludur. İş bir şeyleri yapmanın ekonomik yoludur.

919 cümle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2019