go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 306 kişi  21 Nis 2024 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

Kpds Kelimeleri

Bu kelimelerle ilgili test çözmek ister misiniz?
Kelime Eşleştirme | Kelime Tamamlama | Kelime Telaffuz | Boşluk Doldurma
 • aback: zf. geri, geriye; pupada; kıç tarafta
 • abandon: f. terketmek, vazgeçmek i. taşkınlık, coşku
 • abate: f. azaltmak, yatıştırmak, dindirmek, hafiflemek, azalmak; (bir haberin/yayının) çıkmasını yasaklamak (Hukuk)
 • abbreviate: f. kısaltmak
 • abdicate: f. tahttan çekilmek; el çekmek, bırakmak, vazgeçmek
 • abduct: f. birini zorla kaçırmak; Çekme, Uzaklaştırma (Anatomi)
 • aberration: i. sapıtma, sapıklık, sapınç, aberasyon
 • abhor: f. nefret etmek, iğrenmek, tiksinmek
 • abide: f. tahammül etmek, katlanmak, çekmek; kurala uymak, sadik kalmak; kalmak, beklemek;
 • abject: s. umutsuz, sefil, rezil, perisan; aşağılık, adi
 • ablaze: s. ışıl ışıl, pırıl pırıl, ışıltılı, yanan, alev alev zf. alev alev, alevler içinde
 • abolish: f. ortadan kaldırmak, iptal etmek
 • abominable: s. iğrenç, berbat, tiksindirici
 • aboriginal: s. yerli, yerlisi olan i. yerli
 • abridge: f. kısaltmak, özetlemek, kısmak; mahrum etmek
 • abrogate: f. yürürlükten kaldırmak, iptal etmek, feshetmek
 • abruptly: zf. birdenbire, aniden, ansızın, beklenmedik bir şekilde
 • absence: i. yokluk, bulunmama
 • absent: f. bulunmamak s. devamsız
 • absolute: s. mutlâk, kesin
 • abstain: f. kaçınmak, sakınmak, çekimser olmak; içkiden uzak durmak
 • abstract: f. soyutlamak, özet çıkarmak, özetlemek; ayırmak; damıtmak [biy.], aşırmak; çalmak i. soyut düşünce, özet s. soyut, abstre, teorik, kuramsal
 • absurd: s. anlamsız, saçma
 • abundant: s. bol, çok, dolu, bereketli, verimli
 • abuse: f. taciz etmek, suistimal etmek i. suistimal; taciz
 • accelerate: f. hızlanmak, hız kazanmak, hızlandırmak, çabuklaştırmak, gaza basmak; canlandırmak; özendirmek
 • access: f. bağlamak i. giriş, erişme
 • acclimatize: [acclimatize (Amer.) ] f. iklime alıştırmak, ortama alıştırmak, havaya alışmak, alışmak
 • accommodate: f. uyum sağlamak, kalacak yer sağlamak
 • accomplice: i. suç ortağı
 • accomplish: f. başarmak, sonuçlandırmak, yapmak, yerine getirmek, üstesinden gelmek; almak (yol, zaman)
 • accord: f. vermek, uymak, bağdaşmak, uyum sağlamak i. uyum, anlaşma, uzlaşma, birleşme, ahenk
 • accost: f. yaklaşıp konuşmak, yanaşmak; asılmak, sarkıntılık etmek
 • account for: f. hesap vermek, sorumlu olmak, açıklamak, sebebi olmak
 • accountant: i. muhasebeci, sayman
 • accumulate: f. toplamak, biriktirmek
 • accurate: s. tam, kesin, doğru
 • accusation: i. suçlama, itham
 • accused: i. sanık
 • accustomed: s. alışılmış, alışmış
 • achieve: f. gerçekleştirmek, başarmak
 • acknowledge: f. kabul etmek, onaylamak, teşekkür etmek
 • acknowledgement: i. kabul, tanıma, onay, alındı, alındığını bildirme; teşekkür; borcun kabulü
 • acquaint: f. bilgi vermek, tanıtmak
 • acquire: f. elde etmek, edinmek
 • acquit: f. suçsuz çıkarmak, beraat ettirmek,temize çıkarmak, aklamak; muaf tutmak, ayrıcalık tanımak; ödemek
 • act: f. davranmak, rol yapmak i. hareket
 • act as: görevi görmek, olarak bulunmak
 • act on behalf of:
 • activate: f. etkinleştirmek, harekete geçirmek, aktif hale getirmek; kurmak (birlik)
[ 1 ] 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | sonraki >>

En çok kullanılan fiiller bölümü notları:

işaretini kullanarak bilmediğiniz kelimeleri kendi çalışma listenize ekleyebilirsiniz ve kelime test günlüğü sayfasından sadece listenizdeki kelimeleri içeren bir test hazırlayabilirsiniz.

 

Testler zorluk durumlarına uygun olarak Kelime Eşleştirme | Kelime Tamamlama | Kelime Telaffuz | Boşluk Doldurma halinde sıralanmıştır.

 

Kelime testlerindeki ilerlemenizi ve listenize eklediğiniz kelimeleri Kelime Test Günlüğü sayfasından takip edebilirsiniz.

Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2024