Kayıt Olun

Parolanızı mı unuttunuz?

go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 452 kişi  22 Ekm 2018 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

accommodate

 
f. uyum sağlamak, kalacak yer sağlamak
 • Willie, could you accommodate me for a couple of days?
  Willie, ben birkaç gün sende kalabilir miyim?
 • Honey, I think we could accommodate you.
  Tatlım bence seni ağırlayabiliriz.
 • The house of Sheikh Riyad will be greatly honored Bertolt, accommodate Mr. Hopkinsand his horse.
  Sheikh Riyad'ın evine şeref verdiler Bertolt, Bay Hopkins'i ve atını ağırla.
 • Would the cargo hold of your ship accommodate a significant portion of what you see here?
  Senin geminin yük ambarı burada gördüğünün büyük bir kısmını içine alabilir mi?
 • Hey, buddy boy .. you looking for a little friendly action? l just might know somebody to accommodate you.
  Selam dostum, küçük bir iyilik davranış mı bekliyorsun? Galiba seni ağırlayabileceği birini tanıyorum.
 • Then perhaps you can accommodate me.
  Öyleyse belki sen beni ağırlayabilirsin.
 • They're big birds, as they have to be to accommodate such bulky meals.
  Onlar büyük kuşlardır, bu kadar iri yemeğe yer vermek için öyle olmalılardır da.
 • He would be dead almost instantly no need to travel to accommodate that.
  O hemen ölecektir, uyum sağlamak için gidip gelmene gerek yok.
 • The birds make their hole low down on the trunk where the inner sap-free heartwood is thick enough to accommodate the entire nest.
  Kuşlar, deliğini ağacın gövdesinin alt tarafında yuvanın bütününü tutabileceği kadar kalın olan sıvısız kısmında yaparlar.
 • The cages are full.We cannot accommodate any new intakes until after Tuesday's auction.
  Kafesler dolu. Biz Salı günkü açık arttırma bitmeden hiçbir yeni giriş alamayız.
 • It all depends on your facilities. Say you have two chambers that accommodate 2,000 people a piece. Figure it out.
  Herşey tesisinden kaynaklanacaktır.Diyelim ki senin her biri 2000 kişilik iki dairen var. Çöz bunu.
 • If we are to survive, it will be best to accommodate their legends.
  Eğer hayatta kalmak istiyorsak, efsanelerine uyum sağlamımız en iyisi.
 • If you want to get vicious on this thing, I'd be happy to accommodate you.
  Eğer burada kötü hissedersen, seni ağırlamaktan mutluluk duyarım.
 • We don't accommodate illegal strikers!
  Biz yasadışı grevcileri barındırmıyoruz!
 • Got plenty of room.Be glad to accommodate you.
  Bir sürü odam var. Seni ağırlamaktan mutluluk duyacağım.
 • The computer has sold the same seat twice. I'm terribly sorry. Could we accommodate you in our first class cabin?
  Bilgisayar aynı bileti iki kez satmış.Çok üzgünüm. Sizi birinci sınıf kamaramıza yerleştirebilir miyiz?
 • Sometimes it is necessary to accommodate ritual.
  Bazen törenlere uyum sağlamak gerekir.
 • Mr Gilbert.. Am I right to suppose that you remain unable to accommodate us?
  Bay Gilbert, galiba bizi yine yerleştiremeyeceksiniz, doğru söylüyor muyum?
 • We had to accommodate the clamping system.
  Bağlama sistemini yerleştirmek zorunda kaldık.
 • - How many you accommodate here?
  - About 50.
  - How's the food?
  - lt's good.-
  - Burada kaç kişi kalıyorsunuz ?
  - Yaklaşık 50.
  - Yemekleri nasıl?
  - İyi.

45 cümle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2018