go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 494 kişi  24 Tem 2024 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

En fazla kullanılan edatlar

 • about: zf. yaklaşık, hemen hemen ed. hakkında
 • above: s. yukarıdaki, sözü geçen ed. üstünde
 • according to: göre
 • across: zf. karşıdan karşıya ed. karşısında
 • after: zf. sonra, daha sonra, ardından, bğ. dikten sonra
 • against: ed. aykırı, aleyhinde, -e karşı
 • around: zf. etrafta, çevrede, bu civarda ed. aşağı yukarı
 • at: i. savaşçı [brit.], eyt ed. de, e
 • because of: nedeniyle, dolayı
 • before: zf. önce, önde bğ. den önce ed. önünde
 • behind: zf. arkada, geriye ed. ardındaki
 • below: zf. aşağı, altta ed. altında
 • beneath: ed. altında zf. altına, altta
 • beside: ed. yanına, yanında, başka
 • besides: zf. ayrıca, üstelik ed. dışında
 • between: zf. ortasında, arasına ed. arasında
 • beyond: i. ahiret zf. ötesinde ed. ötesine, ayrıca
 • by: zf. yakın ed. yanında, yoluyla, kadar (süre) ök. yan
 • by way of:
 • down: f. yere indirmek i. tüy, bunalım s. aşağıya doğru
 • during: ed. iken, esnasında
 • except: f. hariç tutmak ed. haricinde bğ. yoksa, başka
 • for: ed. için bğ. nedeniyle, çünkü
 • from: ed. den, den beri
 • in: s. içeride zf. içinde ed. de, da, içinde
 • in addition to: ek olarak, ilaveten, ayrıca
 • in front of: önünde, karşısında
 • in place of: yerine, karşılık olarak
 • in regard to:
 • in spite of: rağmen
 • inside: i. iç, iç taraf s. içteki zf. içeride, içeriye
 • instead of: yerine
 • into: ed. içine, içeriye
 • like: f. hoşlanmak, sevmek i. benzer s. gibi, olası
 • near: f. yaklaşmak zf. yakın s. yakın
 • of: ed. nin, ın, den, li, yüzünden
 • off: s. uzak, devre dışı zf. kapalı ed. den, dan, dışında, haricinde
 • on: s. olmakta olan zf. sürekli olarak ed. üstünde, üzerinde
 • on account of: yüzünden, dolayı, uğruna, bakımından
 • out: f. dışarı çıkarmak i. çıkış s. dış
 • out of: den dışarı, den, den dolayı, dolayı, dışında, haricinde, siz, yoksun, hakkında
 • over: s. sona ermiş zf. fazla, aşırı, öte ed. üstünde
 • since: zf. beri ed. den beri bğ. den beri, mademki
 • through: zf. bir uçtan bir uca ed. sayesinde s. kesintisiz
 • throughout: baştan başa, boyunca
 • till: f. toprağı sürmek i. para kasası ed. kadar, dek
 • to: ed. e, ye, ya, e doğru, göre, karşı
 • toward: e doğru, e karşı, uysal
 • under: s. alt zf. altına ed. altında
 • until: ed. değin bğ. inceye kadar
 • up: ed. yukarı i. artış ünl. kalk, yaşasın, yukarı
 • upon: ed. üzerine, üzerinde
 • with: ed. ile, birlikte
 • without: zf. olmadan ed. dışında bğ. medikçe, meksizin
[ 1 ]

Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2024