go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 403 kişi  21 Ağu 2019 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

behind

 
zf. arkada, geriye
ed. ardındaki
 • Chelsea stayed behind to help clean up.
  …Chelsea temizliğe yardım
  etmek için kalmıştır.
 • Yet in spite of these assets segregation has placed the South socially, educationally, an economically behind the rest of the nation.
  Yine de bu varlıklara rağmen ayrışma, Güneyi sosyal, eğitimle ilgili, ekonomik olarak ulusun geri kalanının ardına yerleştirmişti.
 • And you even sent the whole team there behind my back? We just learnt about it from the police wireless.
  Ve sen de bütün ekibi arkamdan oraya mı gönderdin? Bunu sadece polis telsizinden öğrendik.
 • The tall man held her from behind while the other one tried to snatch her purse.
  Uzun adam arkasından tutarken diğeri cüzdanını almaya çalıştı.

 • The great secret behind classified projects is that most of them are so utterly boring and uninteresting that James Bond wouldn't even take a second look at them.
  Kevin J. Anderson
  Sınıflandırılmış projelerin arkasındaki büyük sır onların çoğunun oldukça sıkıcı ve ilgi çekmeyen olmasıdır ki James Bond onlara ikinci kez bile bakmadı.
 • You can't win if nobody catches the ball in the outfield. You're only as good as the team you have behind you.
  Jim Palmer
  Sahanın içinde topu kimse yakalayamazsa kazanamazsınız. Sadece arkanızdaki takım kadar iyisinizdir.
 • The planners apparently have no knowledge of behavioral science.It's only financial considerations behind the whole system.
  Planlamacıların çok açık bir şekilde davranış bilimleri konusunda hiç bilgileri yok. Tüm sistemin arkasında sadece finansal düşünce var.
 • Peter was murdered, there must be a big story behind his death.
  Peter öldürüldü, bu ölümün arkasında büyük bir hikaye olmalı.
 • Who is behind the curtain?
  Perdenin arkasında kim var?
 • Money is made by those who, with patience and close observation always follow behind those who lose it. If you keep that in mind you'll get ahead.
  Para, sabır ve dikkatli gözlemle para kaybedenleri her zaman takip edenler tarafından kazanılır.
 • Right behind her a teenage student was driving an old Ford.
  Onun hemen arkasında bir genç öğrenci, eski bir Ford sürüyordu.

 • There was a large mushroom growing near her, about the same height as herself; and when she had looked under it, and on both sides of it, and behind it, it occurred to her that she might as well look and see what was on the top of it.
  Ona yakın büyüyen büyük bir mantar vardı,onunki kadar yaklaşık aynı boyda; o onun altına ,ve onun her iki tarafına,ve arkasına baktığı zaman, onun üstünde ne olduğuna bakmak ve görmek fikri aklından geçiyordu.
 • The men behind those machine guns are fanatics. They"ll die at their posts, some chained to their weapons, rather than surrender
  O makineli tüfeklerin arkasındaki adamlar fanatikler. Teslim olmaktansa, bazıları silahlarına zincirlenmiş bir halde, görev yerlerinde ölecekler.
 • Lock the door behind you
  as a courtesy.
  Nezaketen de arkandan
  kapıyı kilitlersin.
 • Don't interrupt, man Money is made.. by those who, with patience and close observation...always follow behind those who lose it
  Lafımı kesme,adamım.Para yapılır…sabır ve onu kaybedenleri her an yakından gözlemleyerek…
 • Look behind your ear.
  Kulağının arkasına bak.

 • Look behind your ear.
  Kulağının arkasına bak.

 • It was horrible but driving fast behind the ambulance was fantastic.
  Korkunçtu ama ambulansın arkasından hızla ilerlemek fantastikti.
 • I would get closer to the edge and he was standing behind me, and wouldn't let me go over.
  Kıyıya yaklaşırdım ve kendisi arkamda durmaktaydı, hem karşı tarafa geçmeme izin vermezdi.
 • 'Don't be impertinent,' said the King, 'and don't look at me like that!' He got behind Alice as he spoke.
  Kıral,''Küstahlık yapma ve bana öyle bakma '' dedi.O,konuşurken Alice' in arkasında kaldı.

837 cümle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2019