go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 283 kişi  22 Nis 2024 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

Sıfatlar ve edatlar

 • absent from: f. bulunmamak s. yok, bulunmayan, devamsız, dalgın
 • accused of: i. sanık, bir şeyle suçlanan
 • accustomed to: s. alışılmış, alışmış, alışkın, alışık
 • acquainted with: s. tanışmış, tanışık
 • addicted to: tutkun
 • afraid of: s. korkan, çekinen
 • allergic to: s. alerjik, bir şeye alerjisi olmak
 • amazed at: s. hayret etmiş, şaşırmış
 • amazed by: s. hayret etmiş, şaşırmış
 • angry at: s. kızgın, kızmış, hırslı, öfkeli, hiddetli, iltihaplı, kızarmış, fırtınalı
 • angry with: kızgın, kavgalı, dargın
 • annoyed at: s. rahatsız olmuş, sinirlenmiş, kızgın
 • annoyed with: s. rahatsız olmuş, sinirlenmiş, kızgın
 • anxious about: s. endişeli, kaygılı, huzursuz; istekli, hevesli, can atan
 • ashamed of: s. utanan
 • associated with: ilgili, ilişkisi olan, birlikte anılan
 • astonished at: s. afallamış
 • astonished by: s. afallamış, şaşırmış, hayrete düşmüş
 • attached to: s. bağlı, ekli, takılı, yapışık, bitişik, sabit
 • aware of: s. farkında, farkında olan, haberdar, uyanık, tetikte
 • bad at: bir konuda başarısız olmak, kötü olmak
 • beneficial to: s. yararlı, hayırlı, faydalı; kârlı, kazançlı; mülkten yararlanma hakkıyla ilgili (hukuk),
 • blessed with: s. sahip olan
 • boastful for: s. övüngen, böbürlenen, övünen
 • bored by: s. sıkılmış, bunalmış, bıkkın
 • bored with: s. sıkılmış, bunalmış, bıkkın
 • brilliant at: s. parlak, keskin zekâlı, berrak, ışıl ışıl, zeki, parlak zekâlı, görkemli
 • busy with: s. meşgul, yoğun, faal, işlek
 • capable of: s. kabiliyetli, ehliyetli, yetenekli, kapasiteye sahip, duyarlı, etki altında kalabilen; becerikli
 • careful about: dikkatli olmak, dikkat etmek
 • careful of: dikkatli olmak, dikkat etmek
 • careful with: dikkatli olmak, dikkat etmek
 • certain about: f. emin olmak
 • characteristic of: i. özellik, nitelik, vasıf s. karakteristik, tipik, özgün
 • clever at: s. zeki, akıllı, cin gibi, zarif, becerikli, yetenekli; esprili
 • cluttered with: s. darmadağın
 • committed to: f. bağlanmak, taahhüt altına girmek, adanmış, kendini adamış
 • composed of : bir şeyden oluşan, meydana gelen
 • concerned about: s. ilgilenen, ilgili, meşgul, kaygılı, endişeli
 • connected to: s. bağlı, ilgili, birleşik, bitişik, ilişkili, akraba, yakın
 • connected with: s. bağlı, ilgili, birleşik, bitişik, ilişkili, akraba, yakın
 • conscious of: s. bilinçli, farkında, kasti, uyanık, bilinciyle, kastiyle; inançlı
 • content with: s. hoşnut, memnun, hazır, razı, olumlu
 • convinced of: s. ikna olmuş, inanmış
 • coordinated with: uyumlu, işbirliği içerisinde, koordineli
 • crazy about: s. çıldırmış, çılgın, deli, mecnun; derme çatma; salak, aptalca; karmaşık
 • crowded in: s. kalabalık, dolu, sıkışık; olaylı
 • crowded with: s. kalabalık, dolu, sıkışık; olaylı
 • curious about: s. acayip, garip, ilginç, tuhaf; ilgili,meraklı,
 • dedicated to: s. ithaf olunmuş, verilmiş
 • delighted about: s. memnun, mutlu, keyifli, hoşnut
 • delighted at: s. memnun, mutlu, keyifli, hoşnut
 • derived from: türemiş, kaynaklanan
 • devoted to: s. sadık, bağlı, fedakâr, özverili; üzerine titreyen
 • different from: s. farklı, başka, değişik; diğer; çeşitli,
 • disappointed in: s. bozuk, hayal kırıklığına uğramış, kırgın, ümidi kırılmış
 • disappointed with: s. bozuk, hayal kırıklığına uğramış, kırgın, ümidi kırılmış
 • discouraged by: cesareti kırılmış, cesaretini yitirmiş
 • discouraged from: cesareti kırılmış, cesaretini yitirmiş
 • discriminated against: ayrımcılık yapılan, kayrılan, kıyak geçilen
 • dissatisfied with: s. tatminsiz, hoşnutsuz, memnuniyetsiz
 • divorced from: s. boşanmış, ayrılmış
 • done with: işi bitmiş, işini tamamlamış
 • doubtful about: s. şüpheli, kuşkulu, kararsız, tedirgin, sonucu kuşkulu
 • dressed in : kıyafet giymiş, giyimli
 • eager for: hevesli, istekli, can atan, düşkün
 • eligible for: s. nitelikli, uygun, geçerli, seçilebilir
 • encouraged with: cesaretlendirilmiş, teşvik edilmiş
 • engaged in: s. bağlanmış, nişanlı, rezerve, tutulmuş, meşgul, dolu
 • engaged to: nişanlı, bağlı
 • enthusiastic about: s. ateşli, coşkulu, hevesli, istekli, can atan
 • envious of: s. gıpta eden, kıskanan, kıskanç
 • equipped with: s. donanımlı, donatılmış, kuşanmış
 • excellent at: s. mükemmel, kusursuz, nefis, üstün, seçkin ünl. mükemmel
 • excellent in: s. mükemmel, kusursuz, nefis, üstün, seçkin ünl. mükemmel
 • excited about: s. heyecanlı, coşkulu, heyecanlanmış, telaşlı, hararetli, uyarılmış
 • experienced in: s. deneyimli, kaşarlanmış, tecrübeli, usta, görmüş geçirmiş, görgülü
 • exposed to: s. korunmasız, açık, maruz, ortada, ışığa tutulmuş (film)
 • faced with: karşı karşıya kalmış, yüzleşmiş
 • faithful to: s. sadık, vefalı, bağlı, doğru, dürüst, içten, güven veren, imanlı, mümin
 • familiar with: i. arkadaş, yakın dost, samimi arkadaş, koruyucu ruh s. tanıdık, aşina, yaygın, alışık, bilinen, alışılmış, yakın, samimi, içten, laubali, içli dışlı, senli benli, teklifsiz, doğal davranışlı
 • famous for: s. ünlü, meşhur, tanınmış, mükemmel, tatminkâr
 • fed up with: bıkmış
 • filled with: s. dolu, dolmuş
 • finished with: bitmiş, cilalı, sona ermiş, tamam, tamamlanmış, hazır, işlenmiş, tükenmiş, mükemmel
 • fond of: düşkün, seven, aşırı, abartılı, pervasız
 • free from: bedava, ücretsiz, parasız, vergiden muaf, boş, aletsiz zf. serbestçe, ücretsiz, parasız
 • free of: muaf, samimi, açık, doğal, bedava, ücretsiz, parasız, vergiden muaf, boş, aletsiz zf. serbestçe, ücretsiz, parasız
 • friendly to: dostça, arkadaşça, cana yakın, samimi, sokulgan, yardımsever, arkadaş canlısı, sıcak i. dostluk maçı
 • friendly with: dostça, arkadaşça, cana yakın, samimi, sokulgan, yardımsever, arkadaş canlısı, sıcak i. dostluk maçı
 • frightened by: korkmuş, ürkmüş, dehşete düşmüş
 • frightened of: korkmuş, ürkmüş, dehşete düşmüş
 • full of: dolu, bir şeyle dolu
 • furious about: şiddetli, kızgın, tepesi atmış, azgın, öfkeli, gözü dönmüş, hiddetli
 • furnished with: mobilyalı, dayalı döşeli
 • generous about: cömert, eli açık, yüce gönüllü, bol, zengin, verimli, bereketli
 • generous with: cömert, eli açık, yüce gönüllü, bol, zengin, verimli, bereketli
 • gentle with: kibar, nazik, hoşgörülü, anlayışlı, uysal, yumuşak
 • good at: hayır s. iyi, güzel, hayırlı, yararlı, sağlığa yararlı, dolu dolu, çok, uslu, sağlam, emin ünl. peki
 • grateful to: minnettar, memnun, teşekkür borçlu, tatminkâr, müteşekkir, verimli, makbul
[ 1 ] 2 | sonraki >>

Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2024