go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 591 kişi  21 Nis 2024 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

En çok kullanılan 100 İngilizce kelime

Bu kelimelerle ilgili test çözmek ister misiniz?
 • about: zf. yaklaşık, hemen hemen ed. hakkında
 • accessible to: Ulaşılabilir, erişilebilir
 • after: zf. sonra, daha sonra, ardından, bğ. dikten sonra
 • afternoon: i. öğleden sonra
 • ago: s. önce, evvel
 • all: i. herkes, her şey, hepsi s. bütün, tüm
 • all right: ünl. fena değil, peki, olur, tamam
 • already: zf. zaten, çoktan; şimdiden; bile
 • also: zf. de, da, dahi, hem, hem de, ayrıca, üstelik, keza
 • and: bğ. ve, ile, de
 • anyway: zf. her halükârda, nasıl olsa, zaten, neyse
 • apple: i. elma
 • as: zf. kadar, olarak, gibi, iken i. gibi bğ. ki; madem; olduğu gibi, diği gibi, iken, irken; karşın, rağmen; mademki
 • at: i. savaşçı [brit.], eyt ed. de, e
 • away: zf. uzakta, durmadan s. deplasmanda
 • because: bğ. çünkü, diği için
 • before: zf. önce, önde bğ. den önce ed. önünde
 • best: f. yenmek, alt etmek s. en iyi zf. en iyi şekilde
 • better: f. iyileştirmek i. daha iyisi s. daha iyi, daha güzel
 • Breakfast: i. kahvaltı
 • but: i. itiraz zf. sadece bğ. fakat, ancak, oysa
 • by: zf. yakın ed. yanında, yoluyla, kadar (süre) ök. yan
 • coffee: i. kahve, kahverengi
 • evening: i. akşam
 • every: s. her, her bir
 • for: ed. için bğ. nedeniyle, çünkü
 • good: i. hayır s. iyi, güzel, hayırlı ünl. peki
 • great: s. önemli, ulu ünl. harika ök. büyük
 • here: zf. burada, buraya ünl. işte
 • how: zf. nasıl, ne kadar i. yöntem
 • if: i. şüphe, şart bğ. eğer, ise
 • in: s. içeride zf. içinde ed. de, da, içinde
 • it: zm. o, onu, ona
 • just: s. adil, haklı zf. az önce, sade
 • lunch: f. öğle yemeği yemek i. öğle yemeği
 • me: zm. bana, beni
 • more: i. çok
 • morning: i. sabah s. sabah
 • most: i. en fazla miktar, çoğu s. en çok snk. en
 • much: i. çok şey s. çok zf. çokça, pek, fazlaca
 • my: ünl. hayret, vay be zm. benim
 • name: f. isim vermek i. isim, ün
 • night: i. gece
 • no: i. hayır s. hiç art. yok
 • not: art. değil, yok
 • nothing: zf. hiç i. hiçbir şey ünl. hiç
 • now: i. şimdi zf. hemen bğ. mademki
 • of: ed. nin, ın, den, li, yüzünden
 • off: s. uzak, devre dışı zf. kapalı ed. den, dan, dışında, haricinde
 • on: s. olmakta olan zf. sürekli olarak ed. üstünde, üzerinde
 • one: i. bir tane, tek s. tek
 • only: s. tek zf. sadece bğ. yalnız
 • our: zm. bizim
 • out: f. dışarı çıkarmak i. çıkış s. dış
 • ready: zf. hazır i. nakit s. hazır
 • really: ünl. gerçekten mi zf. gerçekten
 • sorry: ünl. afedersin, üzgünüm s. üzgün, üzüntülü
 • sure: ünl. kesinlikle s. emin, kesin zf. şüphesiz
 • television: i. televizyon
 • than: bğ. den, dan, göre
 • that: zm. şu s. öteki zf. bu kadar
 • their: zm. onların
 • them: zm. onları, onlara, onlar
 • then: s. o zamanki zf. o zaman, öyleyse, zira
 • there: zm. şuradaki zf. şurada ünl. işte
 • these: zm. bunlar
 • they: zm. onlar
 • thing: i. şey, eşya
 • this: zm. bu zf. böyle
 • those: zm. şunlar
 • to: ed. e, ye, ya, e doğru, göre, karşı
 • today: zf. bugün, günümüzde
 • tomorrow: zf. yarın
 • tonight: zf. bu gece
 • too: zf. de, dahi, çok
 • up: ed. yukarı i. artış ünl. kalk, yaşasın, yukarı
 • us: [US (United States) ] i. amerika birleşik devletleri, bize, bizi
 • very: s. çok zf. pek, en
 • we: zm. biz
 • well: f. fışkırmak i. iyi durum, kaynak s. iyi, hoş
 • what: i. hangi, ne, neyi, neleri s. hangi, ne ünl. ne
 • when: ünl. ne zaman zf. dığı zaman
 • where: i. nere zf. nerede, nereye, nereden bğ. dığı yere
 • while: zf. iken i. süre bğ. olduğu halde, sırasında
 • who: ünl. kim i. kim, kimi, kime
 • why: i. sebep zf. neden, niçin, niye ünl. neden
 • will: f. arzulamak i. azim, irade, istek c. aynı zamanda gelecek zaman için yardımcı fiil
 • with: ed. ile, birlikte
 • yes: art. evet i. olumlu cevap ünl. evet
 • yesterday: zf. dün
 • your: zm. senin, sizin
[ 1 ]

En çok kullanılan kelimeler bölümü notları:

işaretini kullanarak bilmediğiniz kelimeleri kendi çalışma listenize ekleyebilirsiniz ve kelime test günlüğü sayfasından sadece listenizdeki kelimeleri içeren bir test hazırlayabilirsiniz.

 

Testler zorluk durumlarına uygun olarak Kelime Eşleştirme | Kelime Tamamlama | Kelime Telaffuz | Boşluk Doldurma halinde sıralanmıştır.

 

Kelime testlerindeki ilerlemenizi ve listenize eklediğiniz kelimeleri Kelime Test Günlüğü sayfasından takip edebilirsiniz.

Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2024