go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 599 kişi  19 Tem 2024 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

what

i. hangi, ne, neyi, neleri
s. hangi, ne
ünl. ne
 • I feel like Zsa Zsa Gabor's sixth husband. I know what I'm supposed to do, but I don't know how to make it interesting.
  Milton Berle
  Zsa Zsa Gabor'un altıncı kocasını canım çekiyor,Ne yapmam gerektiğini biliyorum,fakat onu nasıl ilginç hale getireceğimi bilmiyorum.
 • A mind grows by what it feeds on.
  J. G. Holland
  Zihin, beslendiği şeylerle gelişir
 • I often wonder what our old house would be like today.
  Zaman zaman eski evimizin bugün neye benzeyeceğini merak ediyorum.
 • The travelers should bring only what fits in a hand bag.
  Yolcular sadece bir el çantasına sığabilecek eşyalar getirmelidirler.
 • No, no, no, what I'm being is committed to this relationship.
  Yok, yok, yok, yaptığım şey
  bu ilişkiye bağlı olmak.
 • What did you do?
  Yine ne yaptın?

 • What, more broken promises, Jack?
  Yine mi geçersiz sözler Jack?

 • What book are you reading again?
  Yine hangi kitabı okuyacaksın?

 • 62 people are dead in what officials are calling the worst act of terrorism in Mexico City in a decade.
  Yetkililere göre Mexico şehirde yapılan on yılın içindeki en kötü terörist olayda 62 kişi öldü.
 • What better occasion than the feast to announce the new prime minister?
  Yeni başbakanı açıklamak için bu yemekten daha iyi bir vesile olabilir mi?
 • I can't rewrite the essay. What can I say - I destroyed it
  - Don't worry.. there's another diskette.
  Yazımı yeniden yazamıyorum. Ne diyebilirim ki.. Yok ettim.
  -Endişelenme.. Başka disket var.
 • What were they doing during the summer?
  Yaz tatilinde ne yaptılar?
 • The only way to live is to accept each minute as an unrepeatable miracle, which is exactly what it is: a miracle and unrepeatable.
  Storm Jameson
  Yaşamanın tek yolu her dakikanın tekrarlanmayan bir mucize olduğunu kabul etmektir, zaten olan da budur: bir mucize ve tekrarlanmayan.
 • Legality can be inconvenient. Is it legal to blow up public places Remember what Ben M'Hidi said when you asked him that. Believe me, gentlemen, it's a vicious circle
  Yasallık uygun olmayabilir. Halkın gittiği yerleri havaya uçurmak yasal mı? Ben M’Hidi’nin ne dediğini hatırla sen bu soruyu sorduğunda. İnanın bana beyler, bu kötü niyetli bir çember.
 • The Coroner: What did you understand by that?
  Yargıç:Onunla ne anladın?
 • What you did, what I did,
  doesn't matter.
  Yaptıkların, yaptıklarım,
  artık önemli değiller.
 • I honestly, sincerely love what I do.
  Mary Hart
  Yaptıklarımı dürüstlükle,içtenlikle severim.
 • Well, what they do is,
  they take a tiny camera
  Yaptıkları şey şu, küçük bir kamera alıp...
 • What you did
  was put your son through hell.
  Yaptığınız şey oğlunuzun başını belaya soktu.
 • Admit what you did.
  Yaptığını kabul et.

16,306 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2024