go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 454 kişi  24 Tem 2024 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

Toefl-ielts-toeic kelimeleri

Bu kelimelerle ilgili test çözmek ister misiniz?
Kelime Eşleştirme | Kelime Tamamlama | Kelime Telaffuz | Boşluk Doldurma
 • abase: f. aşağılamak, küçültmek, küçük düşürmek, gururunu kırmak
 • abbess: i. başrahibe
 • abbey: i. manastır, manastır kilisesi
 • abbot: i. başrahip
 • abdicate: f. tahttan çekilmek; el çekmek, bırakmak, vazgeçmek
 • abdomen: i. karın
 • abdominal: s. karın ile ilgili
 • abduction: i. adam kaçırma; dışaçekim (tıp)
 • abed: zf. yatakta, yatağın üstünde
 • aberration: i. sapıtma, sapıklık, sapınç, aberasyon
 • abet: f. yardakçılık etmek; kışkırtmak, tahrik etmek; suç ortaklığı yapmak, suça katılmak
 • abeyance: i. askıda olma, sürünceme
 • abhorrence: i. nefret, iğrenme; iğrenip uzak durma
 • abhorrent: s. iğrenç, nefret uyandıran, tiksindirici; karsit, zit
 • abidance: bir yerde oturma, kalma
 • abject: s. umutsuz, sefil, rezil, perisan; aşağılık, adi
 • abjure: f. tövbe etmek, yeminle vazgeçmek, vazgeçtigine dair yemin etmek; dönmek (dininden)
 • able-bodied: s. güçlü kuvvetli, sağlam, askerliğe uygun
 • ablution: i. aptes, boy abdesti, yıkanma, temizleme
 • abnegate: f. inkâr etmek, yadsımak, tanımamak; reddetmek
 • abnormal: s. anormal, olağandışı
 • abominable: s. iğrenç, berbat, tiksindirici
 • abominate: f. nefret etmek, iğrenmek, tiksinmek
 • abomination: i. iğrenme, nefret, nefret edilen şey
 • aboriginal: s. yerli, yerlisi olan i. yerli
 • aborigines: i. bitki örtüsü, yerli halk, yöresel hayvanlar
 • aboveboard: doğru
 • abrade: f. aşındırmak, sıyırmak, bilemek
 • abrasion: i. aşındırma, aşınma, yıpranma, yenme, aşınmış kısım, aşınma sonucu kopan parçalar; sıyrık, sıyırma
 • abridge: f. kısaltmak, özetlemek, kısmak; mahrum etmek
 • abridgment: i. kısaltma, özetleme, özet
 • abrogate: f. yürürlükten kaldırmak, iptal etmek, feshetmek
 • abrupt: s. beklenmedik, ani, sarp, dik; kaba; tutarsız
 • abscess: i. çıban, apse
 • abscission: i. kesme, kesilme
 • abscond: f. kaçmak, alacaklıdan kaçmak, kanundan kaçmak, kaçıp gizlenmek
 • absence: i. yokluk, bulunmama
 • absent-minded: s. dalgın
 • absolution: i. günahların bağışlanması, suçun bağışlanması
 • absolve: f. temize çıkarmak, aklamak, affetmek, bağışlamak; kurtarmak
 • absorb: f. anlamak; emmek, çekmek
 • absorption: i. emme, içine çekme, emilme; kendini verme, dalma
 • abstain: f. kaçınmak, sakınmak, çekimser olmak; içkiden uzak durmak
 • abstemious: s. kanaatkâr ,az ile yetinen (yeme içmede)
 • abstinence: i. kaçınma, uzak durma; içkiden uzak durma
 • abstruse: s. anlaşılması zor, derin
 • absurd: s. anlamsız, saçma
 • abundant: s. bol, çok, dolu, bereketli, verimli
 • abusive: s. küfürlü, küfürbaz, ağzı bozuk (argo); taciz eden, kötüye kullanan, kötü davranan, hor kullanan
 • abut: f. dayanmak; bitişik olmak
[ 1 ] 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | sonraki >>

En çok kullanılan fiiller bölümü notları:

işaretini kullanarak bilmediğiniz kelimeleri kendi çalışma listenize ekleyebilirsiniz ve kelime test günlüğü sayfasından sadece listenizdeki kelimeleri içeren bir test hazırlayabilirsiniz.

 

Testler zorluk durumlarına uygun olarak Kelime Eşleştirme | Kelime Tamamlama | Kelime Telaffuz | Boşluk Doldurma halinde sıralanmıştır.

 

Kelime testlerindeki ilerlemenizi ve listenize eklediğiniz kelimeleri Kelime Test Günlüğü sayfasından takip edebilirsiniz.

Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2024