go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 472 kişi  19 Tem 2024 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

that

zm. şu
s. öteki
zf. bu kadar
 • or was that just a booty call?
  …yoksa amaç sadece seks mi?
 • For it is in giving that we receive.
  Francis of Assisi
  Zira,aldığımız verdiklerimizin içindedir.
 • Poor fool thought that by eating their flesh he would gain their youth and therefore become immortal
  Zavallı adam onların etini yemekle, onların gençliğini elde edeceğini ve dolayısıyla ölümsüz olacağını sanmıştı.
 • The poor fellow was laid to rest near our seat so that we stood on it, when the time came and saw everything.
  Zavallı adam dinlenmek için bizim oturduğumuz yerin yakınına uzandı,öyle ki onun üstüne bastık,gitme zamanı geldiğinde ,herşeyi gördük.
 • It didn't work that well
  to begin with.
  Zaten çok da iyi değildi durumu.
 • At the time, they indicated that it wouldn't be a problem. They have a bureaucratic mind set .
  Zamanında bunun bir problem olmayacağını işaret ettiler. Bürokratik bir düşünce yapıları var.
 • Wipe that smile off your face.
  Yüzünden şu sırıtışı sil.
 • After the eggs have been fertilised, they are deposited in tough rubbery egg cases that other creatures find poisonous.
  Yumurtalar döllendikten sonra, diğer yaratıkların zehirli bulduğu sağlam kauçuk yumurta muhafazalarına yerleştirilirler.
 • I Iooked up and it wasn't a baby that was crying. It was just a tree branch bending in the wind
  Yukarıya baktım, bu ağlayan bir bebek değildi. Sadece rüzgarda eğilen bir ağaç dalıydı.
 • I was up in my office and I heard that sound, your sound.I don't know who you are.
  Yukarıda ofisimdeydim ve o sesi duydum, senin sesini. Kim olduğunu bilmiyorum.
 • How fortunate for governments that the people they administer don't think.
  Adolf Hitler
  Yönettiği insanların düşünmediği hükümetler, ne kadar da şanslı.
 • I would like to hear your comment
  You've got your information mixed up. Either that or you're fishing
  Yorumunu duymak istiyorum.
  Yanlış bilgi edinmişsin. Ya da sazan avlıyorsun.
 • Or is that what
  people expect of you?
  Yoksa insanların senden beklediği mi bu?
 • No. No. The rose symbolizes love, and white
  symbolizes, you know, the cleanness of that love.
  Yok. Yok. Gül aşkı simgeler, beyaz renk de,
  bilirsin, o aşkın saflığını simgeler.
 • No no no, I know exactly
  how much that costs.
  Yok yok, onun bedelini
  gayet iyi bilirim.
 • Anyway, I just want to acknowledge that we are gathered together, around this table as a family, for the very first time.
  Yine de, sadece, ilk defa bu masanın etrafında bir aile olarak toplandığımızı itiraf etmek istiyorum.
 • There's that sensitivity again. Look at the bright side.
  Yine aynı hassasiyet! Olaya bir de iyi tarafından bak.

 • I pretended for year that she was already dead.
  Yıllar boyu onun zaten öldüğünü varsaydım.
 • You won't say that when you get a
  blanket with sleeves for Christmas.
  Yılbaşı için Giyilebilir Battaniye*
  aldığında bunu demezsin ama.
 • Authorities disclosed today that the latest Smog Stranglings suspect was apprehended this week on an unrelated charge but somehow managed to escape from the police car in which he was being held.
  Yetkililer bugün,Dumanlı Cinayetler şüphelisinin başka bir suçtan yakalanıp merkeze götürüldüğü polis arabasndan bir şekilde kaçmayı başardığını açıkladılar.


54,454 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2024