go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 1021 kişi  13 Haz 2021 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

yesterday

zf. dün
 • All we can do is be better prepared today than yesterday and better prepared tomorrow than today.
  James Howell
  Yapabileceğimiz tek şey dünden daha iyi hazırlanmış bugündür ve bugünden daha iyi hazırlanmış yarındır.
 • Recently he has been drinking hard, and yesterday evening he was very drunk; and when I came upstairs there was the key in the door.
  Son zamanlarda çok fazla içiyor,ve dün akşam çok sarhoştu,üst kata geldiğimde anahtar kapıdaydı.
 • We received his latest telegram yesterday morning. It seemed everything was going according to plan.
  Son telgrafını dün sabah aldık. Her şey plana göre gidiyormuş gibi görünüyordu.

 • It seems only yesterday that the last entry was made, and yet how much between then, in Whitby and all the world before me, Jonathan away and no news of him, and now, married to Jonathan, Jonathan a solicitor, a partner, rich, master of his business, Hawkins dead and buried, and Jonathan with another attack that may harm him.
  Son giriş sadece dün yapılmış gibi görünüyor,ve şu anda ne kadar öyleyse Whitby da ve önümdeki tüm Dünyada,Jonathan uzakta ve ondan bir haber yok,ve şimdi Jonathan la evlendi,Jonathan bir avukat,bir arkadaş,zengin ve işinde uzman,Hawkins öldü ve gömüldü ve Jonathan ona zarar verebilecek bir saldıryla.
 • It was only yesterday that the chance came.
  Sadece dün şans kapıyı çaldı.
 • Melissa Donahue couldn’t believe it when our reporter knocked on her door yesterday morning with a check for a million dollars.
  Muhabirimiz dün sabah bir milyon dolarlık bir çekle kapıyı çaldığında, Melisa Donahue, buna inanamadı.

 • The rule is, jam tomorrow and jam yesterday - but never jam today.
  Lewis Carroll
  Kural,yarın reçel ve dün reçel-bugün asla reçel yok.
 • Your neighbor said she heard you and your wife arguing yesterday.
  Komşunuz dün sizi karınızla tartışırken duymuş.

 • Your neighbor said she heard
  you and your wife arguing yesterday.
  Komşunuz dün sizi karınızla
  tartışırken duymuş.

 • You can't have a better tomorrow if you are thinking about yesterday all the time.
  Charles Kettering
  Her zaman dünü düşünüyorsanız daha iyi bir yarına sahip olamazsınız.
 • Helen, did you call your friend on the office phone yesterday?
  Helen, dün arkadaşını ofis telefonundan aradın mı?

 • If today was half as good as tomorrow is supposed to be, it would probably be twice as good as yesterday was.
  Norman Ralph Augustine
  Eğer bugün yarın olması beklenenin yarısı kadar iyiyse,muhtemelen dün olduğunun iki katı kadar iyi olurdu.
 • The regrets of yesterday and the fear of tomorrow can kill you.
  Liza Minelli
  Dünün pişmanlıkları ve yarının korkuları sizi öldürebilir.
 • Yesterday, Washington, D.C. mayor, Nancy Burns, opened a new rehabilitation center in the D.C. Hospital.
  Dün, Washington, D.C. belediye başkanı, Nancy Burns opened a new rehabilitation center in the D.C. Hospital.

 • Yesterday there was a collision about ten miles off the California coast, between the S. S. Titan, which is one of the biggest oil tankers in the world, and a Nigerian cargo ship.
  Dün, Kaliforniya sahilinin yaklaşık on mil açığında, dünyadaki en büyük petrol tankerlerinden biri olan S.S. Titan ile Nijeryalı bir kargo gemisi arasında bir çarpışma oldu.

 • He left prison yesterday at 12 noon, too a train for this city, time of arrival, 3:17.All you had to do was stay with him for 24 hours. If he didn't register, lock him up.
  Dün öğlen 12de bu şehre trenle gelmek üzere hapishaneden ayrıldı. Varış saati 03:17. tüm yapmanız gereken onunla 24 saat kalmak. Kaydolmadıysa onu hapse tıkın.
 • It began to snow heavily yesterday afternoon.
  Dün öğleden sonra yoğun kar yağmaya başladı.

 • You were here yesterday afternoon.
  Dün öğleden sonra buradaydın.

 • So they called yesterday afternoon.
  Dün öğleden sonra aradılar.
 • You went to the races at Montvale yesterday, ….?
  Dün Montvale’deki yarışlara gittin, ….?


117 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2021