go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 385 kişi  28 Kas 2021 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

off

s. uzak, devre dışı
zf. kapalı
ed. den, dan, dışında, haricinde
 • When the time comes, I'll put you off on the east shore.
  Zamanı geldiğinde seni kıyının doğusuna bırakacağım.
 • Wipe that smile off your face.
  Yüzünden şu sırıtışı sil.
 • Let me take an eyelash off your face. No, I didn't get it.
  Yüzünden kirpiği almama izin ver. Hayır, onu almadım.
 • Get off the escalator. I'm in the northwest corner.
  Yürüyen merdivenden in. Kuzeybatı köşesindeyim.
 • We're on our way. Sark's plane just landed in the desert 60 miles east of here. Is the area secured?
  -No one's gotten on or off the plane since it landed.
  Yoldayız. Sark'ın uçağı buranın 60 mil doğusunda, çölde şimdi yere indi. Bölge güvenli mi?
  Uçak indiğinden beni hiç kimse ne indi ne de bindi.
 • I've been putting off getting
  a colonoscopy for years.
  Yıllardır kolonoskopi
  yaptırmayı erteliyorum zaten.
 • Did you fall out of bed? Let me help you.
  No, no. I think I'm better off on hard surface
  Yataktan mı düştün? İzin ver sana yardım edeyim.
  Hayır, hayır. Sanırım sert yüzeyde daha iyiyim.
 • I'm not asking for help.
  Just take off the handcuffs.
  Yardım istemiyorum.
  Kelepçeleri sök, yeter.
 • We won't have a problem with building inspectors.Mr. Biscane has paid off thousands of petty bureaucrats from here to New York.
  Yapı müfettişleriyle bir sorunumuz olmayacak. Biscane burdan New York'a kadar binlerce küçük bürokrata rüşvet verdi.
 • And most off the small particles have been vaporized.
  Ve birçok küçük partikül buharlaştı.
 • A house on fire? asked Bradstreet as the train steamed off again on its way.
  Tren giderken buhar çıkarttığında,Bradstreet,bir evmi yanıyor diye sordu.
 • He got off with community service
  and counseling.
  Toplum hizmeti ve danışmanlıkla yırtmış.
 • Tom, can you get me off the hook?
  Tom, beni kurtarabilir misin?
 • Turn off the TV. I'm taking you to Mexico.
  Televizyonu kapat. Seni Meksika'ya götürüyorum.

 • And turn off the TV. I'm taking you back to your mom's.
  Televizyonu kapat. Seni annene geri götürüyorum.

 • Okay, you're going to have to back off a half step.
  Tamam, yarım adım
  geri çekilmen gerek.
 • Exactly the amount Whitney Ridder's
  boyfriend gave her to pay you off.
  Tam olarak Whitney Ridder'ın
  erkek arkadaşının sana
  ödemesi için ona verdiği miktar.

 • That just came to me,
  right off the top of my head.
  Tam kafamın tepesinden,
  aklıma düştü bu terim.
 • What's it like taking off your
  suit and returning to the wild?
  Takım elbiseni çıkarıp vahşi hayata
  dönmek nasıl bir şey?
 • And we can't put'em on a plate
  or eat'em off the counter.
  Tabağa da koyamazsın,
  tezgâhtan da yiyemezsin.

2,124 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2021