go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 1021 kişi  13 Haz 2021 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

who

ünl. kim
i. kim, kimi, kime
 • but... it's just not who I am.
  …ama ben öyle biri değilim işte.
 • You never wanted to marry someone who was weak a man without a backbone.
  Zayıf, yüreksiz bir adamla evlenmek istemedin asla.
 • You're not trying to have a heartfelt talk One of my greatest annoyances is when......people try to talk to those who can't hear them.
  Yürekten konuşmaya çalışmıyorsun. En büyük kızgınlıklarımdan biri insanların onları işitemeyen kişilerle konuşmaya çalıştıkları zamandır.
 • I was up in my office and I heard that sound, your sound.I don't know who you are.
  Yukarıda ofisimdeydim ve o sesi duydum, senin sesini. Kim olduğunu bilmiyorum.
 • The cafeteria, with the guy who slops the mashed potatoes onto your plate.
  Yemek salonu, haşlanmış patatesi tabağına koyarken üzerine sıçratan adamlar.

 • Let all those who go to don armour tomorrow! They should rest.
  Yarın zırh giymeye gideceklere izin verelim!
  Dinlenmeliler.
 • We can influence who we will be tomorrow, for tomorrow can only be built on today.
  Anne Wilson Schaef
  Yarın kim olacağımızı etkileyebiliriz çünkü yarın yalnızca bugün inşa edilebilir.
 • I'll go in tomorrow
  and find out who checked it out.
  Yarın gidip kimin adına alındığını
  öğreneceğim.
 • Oh,come on,this can't be the first woman who had a nervous breakdown,
  Yapma, sinirleri bozulan ilk kadın o değildir,

 • Either I or he had a bottle of vodka. But anyway, we were drinking vodka,and I was so happy...that I found someone who would drink vodka with me.
  Ya bende ya da onda bir votka şişsei vardı. Ama her neyse vokta içiyorduk vebenimle vokta içen birini bulduğum için çok mutluydum.
 • You remember Willi Cicci, who was
  with old man Clemenza in Brooklyn?
  Willi Cicci'yi hatırladın mı,
  Brooklyn'deki yaşlı Clemenza ile beraberdi?
 • We have a witness who saw him
  and Whitney in the hotel room together.
  Whitney'le onu otel odasında
  beraber gören bir tanığımız var.

 • Wagner is a composer who has beautiful moments but awful quarter hours.
  Gioachino Rossini
  Wagner güzel anları ama berbat çeyrek saatleri olan bir bestekardır.
 • Any family who hides the boy
  Vito Andolini will regret it!
  Vito Andolini'yi saklayan aileler
  pişman olacaktır!
 • And you.. you third-rate quack. Who paid for your studies in Valladolid?
  Ve sen... üçüncü sınıf şarlatan doktor. Valladolid'deki çalışmalarını kim finanse etti?
 • And the man who wrote the note is a German.
  ve notu yazan adam bir almandı.
 • And the man who invented the steam-engine, he was watching a teakettle. But not me. My big idea came to me just sitting on a couch.
  Ve buhar makinesini icat eden adam, kendisi bir çaydanlığı izliyordu. Ama ben değil. Benim büyük fikrim sadece divanda otururken aklıma geldi.
 • Boy, who would've figured that of the two of
  us I'd end up being the carefree bachelor?
  Vay be, ikimizin arasından benim gamsız
  bekâr olarak kalacağımı kim düşünürdü?
 • l've seen three people shoot up a bald Chinese lady with no pants on, and there's this old guy outside who wants his slippers.
  Üzerinde pantolon olmayan dazlak bir Çinli kadına bağıran üç kişi gördüm, ayrıca dışarıda terliklerini isteyip duran şu yaşlı adam var.
 • A lot of girls annoy me who go to university - one girl told me she was going to Oxford because it was something to do between leaving school and getting married. And I've got to pay for that being an income tax payer.
  Jeffrey Bernard
  Üniversiteye giden kızlardan çoğu canımı sıkıyorlar-bir kız bana evlenmekle okulu bırakmak arasında yapacak bir şey olduğundan dolayı Oxford a gideceğini söyledi,Ve ben gelir vergisi ödeyen biri olarak bunun için ödeme yapmak zorundayım.

13,481 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2021