go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 778 kişi  20 Eyl 2021 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

all

i. herkes, her şey, hepsi
s. bütün, tüm
 • all of you.
  …hepiniz.
 • and then we move all of your
  stuff back this weekend.
  …hafta sonu da tüm eşyalarını
  buraya taşırız.

 • that I appreciate
  all your hard work.
  …bu kadar sıkı çalışmanı
  takdir ediyorum.
 • "They're all friggin' nuts"
  …"hepsi lanet kaçıklardır".
 • Time takes all and gives all.
  Giordano Bruno
  Zaman herşeyi alır ve herşeyi verir.
 • Time is a great teacher, but unfortunately it kills all its pupils.
  Hector Berlioz
  Zaman büyük bir öğretmendir, ama ne yazık ki tüm öğrencilerini öldürür. Hector Berlioz
 • I'm tired. Haven't slept all night. Bye.
  Yorgunum. Bütün gece uyumadım. Hoşça kal.
 • The road is closed to all vehicle for a while.
  Yol bir süreliğine bütün araçlara kapatıldı.
 • No? I'm all the way back in the early '80s.
  Yok mu? 80lerin başına dönmüş gibiyim.
 • The most economical way of flying, however, is to draw almost all the energy you need directly from the sun.
  Yine de uçmanın en ekonomik yolu, neredeyse ihtiyaç duyduğunuz bütün enerjiyi doğrudan güneşten çekmektir.
 • However all seabirds have to come to land in order to lay their eggs.
  Yine de bütün deniz kuşları yumurtalarını bırakmak için karaya çıkmak durumundadır.
 • You've sat here for all these years and you don't even know how to gamble.
  Yıllardır buradasın ama hala nasıl kumar oynanacağını bilmiyorsun.
 • All right, l gotta make a call. Everybody out. Come on.
  Yeter, bir telefon görüşmesi yapmalıyım. Herkes dışarıya. Hadi.

 • The new manager threatened to fire me but I know he won't do it; he is all bark and no bite."
  Yeni müdür işten kovmakla beni tehdit etti fakat onun onu yapmayacağını biliyorum;o hep konuşur ama birşey yapmaz.
 • All seven of us. We never heard from her again.
  Yedimizi birden. Bir daha ondan hiç haber alamadık.

 • Seven years ago we all went through the flames.
  Yedi yıl önce hepimiz alevlerden geçtik
 • Where are all the baby pigeons? I see nests with tiny eggs, but I don't see tiny pigeons.
  Yavru güvercinlerin hepsi nerede? İçinde minik yumurtalar olan kuş yuvaları görüyorum, ama minik güvercinleri görmüyorum.
 • Old Bilder examined him all over with most tender solicitude, and when he had finished with his penitent said,
  Yaşlı Bilder en hassas merakla onun her tarafını muayene etti ve bitirdiğinde pişmanlıkla dedi,
 • If all goes well the day after tomorrow at approximately 1:30 in the afternoon,he will be dead.
  Yarından sonraki gün öğleden sonra yaklaşık olarak 1:30 da herşey yolunda giderse, ölmüş olacak.

 • After tomorrow we will all be one big family. And I'm going to insist that you consider this is your 2nd home
  Yarından sonra, hepimiz büyük tek bir aile olacağız. Ve burasını ikinci evin olarak kabul etmen konusunda ısrar ediyorum.

17,559 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2021