go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 432 kişi  28 Kas 2021 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

ago

s. önce, evvel
 • Twenty-five years ago nobody knew much about white sharks.
  Peter Benchley
  Yirmibeş yıl önce kimse beyaz köpek balıklarını bilmiyordu.

 • l met him years ago at a Youth Concert and l was impressed:He had his own flat and a job with a record company.
  Yıllar önce onunla bir Gençlik Konseri'nde karşılaştım ve çok etkilendim. Kendi dairesi ve bir plak şirketiyle ilgili bir işi vardı.
 • Seven years ago we all went through the flames.
  Yedi yıl önce hepimiz alevlerden geçtik
 • We went to Big Sur about three years ago and hung out at the Esalen Institute.
  Jeff Ament
  Yaklaşık üç yıl önce Big Sur'a gittik ve Esalen Enstitüsünde takıldık.

 • About two months ago I finished a gospel tour.
  Cliff Richard
  Yaklaşık iki ay önce bir incil turu bitirdim.
 • About four and a half years ago I met a real estate agent named Lisa Kramer,
  Yaklaşık dört buçuk yıl önce Lisa Kramer adında bir emlak komisyoncusu ile tanıştım.
 • We're looking for Whitney Ridder. She
  went missing two days ago in New York.
  Whitney Ridder'ı arıyoruz.
  İki gün önce New York'ta kayboldu.

 • And Vohland... I ran into this guy
  in Seattle a few years ago.
  Vohland... Bu adama birkaç yıl önce Seattle'da rastlamıştım.

 • He bought a country house three years ago and bought a Jaguar at the same time.
  Üç yıl önce bir kır evi satın aldı ve aynı zamanda bir Jaguar aldı.

 • Three weeks ago almost every single newspaper missed this story.
  Üç hafta önce, neredeyse her gazete bu hikayeyi kaçırdı.
 • Three weeks ago almost every single newspaper missed this story. A fashion model killed herself at home.
  Üç hafta önce neredeyse tüm gazeteler bu hikayeyi ıskaladı. Bir manken, kendini evinde öldürmüştü.
 • Three weeks ago almost every single newspaper missed this story... A fashion model killed herself at home.
  Üç hafta önce neredeyse her gazete bu hikâyeyi kaçırdı. Bir manken evde kendini öldürdü.
 • Three weeks ago almost every single newspaper missed this story.
  Üç hafta önce hemen hemen her gazete bu hikayeyi atladı.
 • She went missing from your party
  three days ago.
  Üç gün önce partinden kayboldu.

 • Long ago there were people who tried to gain control of that power.
  Uzun zaman önce o gücün kontrolünü eline geçirmek isteyenler oldu.
 • Well,you have given me back something I lost a long time ago.
  Uzun zaman önce kaybettiğim bir şeyi sen bana geri verdin.

 • something I lost a long time ago.
  uzun zaman önce kaybettiğim bir şey.

 • As a result, two hours ago my government officially declared war against the Centauri Republic.
  Sonuç olarak iki saat önce hükümetim resmi olarak Centauri Cumhuriyeti'ne savaş ilan etti.
 • I just talked to you 15 minutes ago.
  Seninle 15 dakika önce konuştum.

 • Got an MBA over there. Came back
  to the States about six months ago.
  Orada MBA yapmış.
  Altı ay kadar önce ülkeye geri dönmüş.

418 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2021