go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 1018 kişi  13 Haz 2021 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

my

ünl. hayret, vay be
zm. benim
 • It's really throbbing.
  Let me get my coat.
  Zonkluyor.
  Mantomu alayım.
 • I'm weak because you broke my spirit at age five.
  Zayıfım çünkü beş yaşında
  şevkimi kırdın.
 • I already gave my best. I have no regrets at all.
  William Hung
  Zaten elimden gelenin en iyisini verdim. Hiç pişmanlığım yok.
 • I spend most of my time out at the beach house.
  Zamanımın çoğunu sahildeki evimin dışında geçiririm.

 • I can spend my time doing the things that give me joy.
  zamanımı, hoşuma giden şeyler yaparak geçirebilirim.

 • She couldn't look at my face; whence I concluded she was guilty.
  Yüzüme bakamıyordu; bu yüzden onun suçlu olduğuna karar verdim.
 • My face! My face! Get me to the hospital!
  Yüzüm! Yüzüm! Hastaneye götürün beni!

 • Go on, Kramer. Get out of my sight.
  Yürü Kramer. Kaybol.

 • You're not trying to have a heartfelt talk One of my greatest annoyances is when......people try to talk to those who can't hear them.
  Yürekten konuşmaya çalışmıyorsun. En büyük kızgınlıklarımdan biri insanların onları işitemeyen kişilerle konuşmaya çalıştıkları zamandır.
 • I was up in my office and I heard that sound, your sound.I don't know who you are.
  Yukarıda ofisimdeydim ve o sesi duydum, senin sesini. Kim olduğunu bilmiyorum.
 • I'll speak to my administrator and you will receive monthly a sum of money with which you can live comfortably.
  Yöneticimle konuşacağım ve her ay rahatça yaşayabileceğin bir miktar para alacaksın.
 • I’m at the end of my rope! I just can’t go on this way!
  Yolun sonuna geldim,bu şekilde devam edemem.
 • I know my pathway is rough and steep but golden fields lie out before me.
  Yolumun zor ve dik yokuşlu olduğunu biliyorum ama altından araziler önümde uzanıyor.
 • The rest of you will be needed here to cover my absence.
  Yokluğumu farkettirmemeniz için geri kalanınıza burada ihtiyaç olacak.
 • Again, none of my business.
  Yine söylüyorum, beni ilgilendirmiyor.

 • Oops, I dropped my spoon.
  Yine kaşığımı düşürdüm.

 • He's been harassing
  my family for years!
  Yıllardır ailemi taciz ediyor!
 • You were loyal to my father for years.
  Yıllarca babama sadık kaldın.
 • For years many of my constituents
  have been of Italian descent.
  Yıllar boyunca seçmenlerim
  İtalyanlar olmuştur.
 • I have to spend at least six months a year here, or I lose half my tax benefits.
  Yılda en az altı ayı burada geçirmeliyim, aksi halde vergi avantajlarımın yarısını kaybederim.

23,510 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2021