go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 462 kişi  19 Tem 2024 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

then

s. o zamanki
zf. o zaman, öyleyse, zira
 • and then we move all of your
  stuff back this weekend.
  …hafta sonu da tüm eşyalarını
  buraya taşırız.

 • What we do is flash back. The documentary start and then goes backwards.
  Yaptığımız geriye dönüş tekniğini kullanmak. Belgesel başlıyor ve geriye doğru ilerliyor.
 • Then the chances are
  she'll call us again when she can.
  Yapabildiğinde tekrar bizi arayacaktır.
 • You are wrong now I was wrong then But haven't we the same faith......the same land......the same blood?
  Yanılıyorsun ve eskiden de ben yanılıyordum. Hepimiz aynı inanca...aynı toprağa...aynı kana sahip değil miyiz?
 • I figure I'll be champ for about ten years and then I'll let my brother take over - like the Kennedys down in Washington.
  Muhammad Ali
  Yaklaşık on yıldır şampiyon olmayı düşünüyorum ve sonra kardeşimin beni geçmesine izin vereceğim,Kennedy nin Washington'da aşağıya inmesi gibi

 • And what if I don't make the plane? You'll have left. Then what do I do?
  Ve ya uçağı yakalayamazsam? Sen gitmiş olacaksın. Ben ne yapacağım?

 • And then like the
  fifth or sixth sex,
  Ve sonra, beşinci ya da altıncı
  cinsiyette..
 • And then I'm going to shave my legs like all those ladies on television do.
  Ve sonra televizyondaki bütün şu bayanların yaptığı gibi, bacaklarımı tıraş edeceğim.
 • And then I'll meet with Don Barzini...
  Ve sonra Don Barzini ile buluşacağım.
 • and then they collected
  all the cell phones and pagers...
  ve sonra bütün cep telefonlarını ve çağrı
  cihazlarını topladılar...
 • and then they took us here.
  ve sonra bizi buraya getirdiler.
 • And then I call my mother up right after to tell her that I did it.
  Ve ondan hemen sonra annemi arayıp ona yaptığımı söylerim.

 • And then they would fear you.
  Ve o zaman, senden korkacaklardı.
 • And then forgets four seconds
  later that he ate it. Shut up!
  Ve dört dakika sonra yediğini unutan biri.
  - Kes sesini!
 • And then after my breakdown,
  Ve bu çöküntüden sonra...

 • And then when we landed safely, they all seemed so disappointed.
  Ve biz güvenli bir şekilde inince, hepsi hayalkırıklığına uğramış gibiydi.

 • And God knows I needed to be forgiven. So I had to forgive everybody. And then God - as I read in the word, you're supposed to pray for your enemies. Try that one on.
  Jim Bakker
  Ve Allah affedilmeye ihtiyacım olduğunu biliyor.Bu yüzden herkesi affetmek zorundaydım.Ve sonra Allah-sözde okuduğum gibi,düşmanlarına dua etmelisin,ve onu denemelisin.
 • Couldn't we put a remote sentry unit in the tunnel...- ..and then seal that door?
  Tünele ayrı bir bekçi birimi koyup ve sonra kapıyı mühürleyemez miyiz?
 • Wait for a tone, then press the international access number 011.
  Ton verene kadar bekleyin ve sonra uluslararası erişim numarası 011 basın.

 • Tom was speechless for a moment. Then he found his tongue.
  Tom bir süre konuşmadı,sonra ne söyleyeceğini buldu.

5,298 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2024