go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 395 kişi  19 Tem 2024 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

evening

i. akşam
 • For seven hours I plied my trade, and when I returned home in the evening I found to my surprise that I had received no less than 26s.
  Yedi saat alışveriş yaptım,ve akşam eve döndüğümde en az 26$ dolarlık alışveriş yaptığıma hayret etmiştim.
 • Later in the evening we're all invited to
  the President to bring in the New Year.
  Yarın akşam hepimiz, yeni yılı
  kutlamak için başkanın davetlisiyiz.
 • Okay, if you are tender and communicative, I can then deduce logically, you must love a woman, and you must like spending a quiet evening with her at your place.
  Tamam, eğer müşfik ve konuşkan isen, o zaman mantıken, bir kadını sevmen ve onunla mekânında sessiz bir akşam geçirmekten hoşlanman gerektiği sonucunu çıkarabilirim.
 • Recently he has been drinking hard, and yesterday evening he was very drunk; and when I came upstairs there was the key in the door.
  Son zamanlarda çok fazla içiyor,ve dün akşam çok sarhoştu,üst kata geldiğimde anahtar kapıdaydı.
 • And how was your evening?
  Senin akşamın nasıldı?

 • In the still evening air the Wolf's piping carried far.
  Sakin akşam havasında Kurt'un kulak tırmalayıcı sesi uzaklara taşındı.
 • Well, I thought over the matter all day, and by evening I was in low spirits again; for I had quite persuaded myself that the whole affair must be some great hoax or fraud, though what its object might be I could not imagine.
  Pekala,mesele üzerinde bütün gün düşündüm ve akşama doğru tekrar içim karardı;kendimi oldukça ikna etmiştim,bütün iş muhteşem bir kafesleme yada dolandırıcılık olmalıydı,onun konusunun ne olabileceğini düşündüm,hayal edemedim.
 • I was driven over by my employer, who was as amiable as ever, and was introduced by him that evening to his wife and the child.
  Patronum tarafından arabayla ezildim,her zaman olduğu gibi sevimliydi, ve o akşam onun tarafından karısına ve çocuğuna tanıştırıldım.
 • I first met him at a party and from that evening on I was smitten.
  Onunla ilk defa bir partide karşılaştım,o akşamdan bu yana aşığım.
 • They each led into an empty room, dusty and cheerless, with two windows in the one and one in the other, so thick with dirt that the evening light glimmered dimly through them.
  Onların her biri boş,tozlu ve kasvetli bir odaya gittiler,biri iki pencereli ve diğeri bir,bu yüzden pencereler kirden koyulaşmıştı,akşam ışığı pencerelerden loş şekilde parlıyordu.
 • They are the literary equivalent of sequins on an evening dress.
  Stefan Kanfer
  Onlar bir gece elbisesinde payetlerin(venedik altını)edebi dengidirler.
 • That evening he gave the Jackdaw to his children.
  O akşam, küçük kargayı çocuklarına verdi.
 • That evening the Wolf entered the fold with the flock.
  O akşam, Kurt, sürüyle birlikte ,ağıla girdi.
 • Reason, I sacrifice you to the evening breeze.
  Aime Cesaire
  Neden,Seni akşam rüzgarına feda ediyorum.
 • During my early years at Minnesota I conducted an evening enzyme seminar.
  Paul D. Boyer
  Minnesota'daki ilk yıllarım sırasında bir enzim seminerini yönettim.
 • Mina's morning and evening hypnotic answer is unvaried.
  Mina'nın sabah ve akşam hipnotize edici cevabı değişmemiş.
 • He thought no more of the matter until he heard in the evening of the tragedy that had occurred.
  Meydana gelen trajedinin akşamında duyuncaya kadar,konuyu hiç düşünmedi.
 • A Wolf prowling near a village one evening met a Dog.
  Köye yakın sinsice dolaşan bir kurt bir akşam bir köpeğe rastladı.
 • Jerry took a boat from New Bedford to Nantucket and arrived late Friday evening.
  Jerry, New Bedford’da Nantucket’e bir tekneyle açıldı ve Cuma günü akşamın ilerleyen saatlerinde ulaştı.

 • James's, Evening News, Standard, Echo, and any others that occur to you.
  James'in, Akşam Haberi,Standart,Eko ve diğerleri aklına gelebilir.

158 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2024