go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 307 kişi  13 Haz 2021 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

one

i. bir tane, tek
s. tek
 • And I would gladly do it because I don't want to fade away. Give me one more day.
  Zevkle bunu yaparım çünkü ölmek istemiyorum. Bana birgün daha ver!
 • You're not trying to have a heartfelt talk One of my greatest annoyances is when......people try to talk to those who can't hear them.
  Yürekten konuşmaya çalışmıyorsun. En büyük kızgınlıklarımdan biri insanların onları işitemeyen kişilerle konuşmaya çalıştıkları zamandır.
 • She hooks on a new one again.
  Yine yeni birine kancayı takar.
 • Do you want to take your talent to the grave? Why are you silent, Andrei? Give me at least one word.
  Yeteneğini mezara mı götürmek istiyorsun? Niçin sessizsin, Andrei? En azından bana bir kelime söyle.
 • I'll get you my new address as soon as I have one.
  Yeni evime taşınır taşınmaz adresi veririm.

 • I'll get you my new address as soon as I have one.
  Yeni evime taşınır taşınmaz adresi veririm.

 • We have a non-paying guest occupying one of our beds.
  Yataklarımızdan birini meşgul eden ve ödeme yapmayan bir misafirimiz var.
 • Most genetically-perfect
  one in the contest.
  Yarışmada, genetik olarak
  en mükemmeli.
 • After tomorrow we will all be one big family. And I'm going to insist that you consider this is your 2nd home
  Yarından sonra, hepimiz büyük tek bir aile olacağız. Ve burasını ikinci evin olarak kabul etmen konusunda ısrar ediyorum.
 • There is but one thing to do.
  Yapacak sadece bir şey var.
 • There was no one else to do it.
  Yapacak başka biri yoktu.
 • I mean... I mean which one of you has the
  thing that's horribly wrong with them.
  Yani... Yani ikinizden birinde feci
  şekilde ters giden bi şeyler var.
 • I mean, men, they pontificate
  and no one can get a word in edgewise.
  Yani, erkekler başına buyruktur
  ve iki kelimeyi bir araya getiremezler.
 • Do you mean to tell me that you cannot
  do one single pull-up?
  Yani tek bir barfiks bile
  çekemediğini mi söylüyorsun?
 • So, one call and you're just
  gonna go running back?
  Yani bir aramayla hemen
  geri mi koşacaksın?
 • She's the one who's been deceitful.
  Yalancı olan o.
 • There is no one in the neighborhood. The villages are deserted.Everyone has left Khotkovo.
  Yakınlarda kimse yok.Köyler terkedilmiş. Herkes Khotkovo'dan gitmiş.
 • Then get one of
  the Jewish docs to do it.
  Yahudi doktorlardan biri yapsa
  olmaz mı?
 • Either you're the one erasing or you're the one being erased.
  Jim Carrey
  Ya yok eden yada yok edilen birisin.
 • Or you could buy her
  one of them vibrating eggs.
  Ya da ona şu, titreşen
  yumurtalardan* alabilirsin.

13,723 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2021