go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 729 kişi  20 Eyl 2021 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

about

zf. yaklaşık, hemen hemen
ed. hakkında
 • and she needs to know about it.
  …bunu bilmesi gerekiyor.

 • The only thing I like about rich people is their money.
  Nancy Astor
  Zengin insanlar hakkında sevdiğim tek şey onların parasıdır.

 • Poor dear Lucy was right about him.
  Zavallı sevgili Lucy onun hakkında haklıydı.

 • I was very sorry to hear about poor Donald.
  Zavallı Donald ile ilgili duyduklarıma çok üzüldüm.

 • Why are we worrying
  about existing accounts?
  Zaten var olan müşteriler için
  neden endişeleniyoruz ki?

 • short, and maybe the time has come for you and I to start thinking about our future.
  zamanın geldğini düşünmeye başladım.

 • Or did you just ask him
  about his luggage?
  Yoksa sadece bagajıyla ilgili
  sorular mı sordun?

 • Twenty-five years ago nobody knew much about white sharks.
  Peter Benchley
  Yirmibeş yıl önce kimse beyaz köpek balıklarını bilmiyordu.

 • I'm right about the snakes and birds though.
  Yılanlar ve kuşlar mevzusunda haklıyım ama.

 • I planned to write a book about using the new software program, but someone else beat me to the draw.
  Yeni yazılım proğramını kullanma hakkında bir kitap yazmayı planladım,fakat başka biri ben yazmadan önce yazdı.

 • I could see that the poor dear was torn about in his mind.
  Yazık zavallının kafasının çok yıprandığını anlayabiliyordum.

 • You think because I am old,I have forgotten about it.
  Yaşlı olduğum için unuttuğumu mu sandın.

 • I don't have time to think about age. There are so many things to do.
  Ursula Andress
  Yaş hakkında düşünecek zamanım yok,Yapacak çok şey var.

 • I leave for New York tomorrow.
  Think about a price.
  Yarın New York'a hareket ediyorum.
  Fiyatı kararlaştır.

 • We'll talk about it tomorrow.
  Yarın konuşuruz.

 • Tomorrow we are to see the Vice Consul, and to arrange, if we can, about getting on board the ship as soon as she arrives.
  Yarın Konsolos Yardımcısını göreceğiz,eğer yapabilirsek,o varır varmaz gemiye binme ile ilgili düzenleme yapacağız.

 • When he comes tomorrow I shall ask him about Jonathan.
  Yarın gelirse,ona Jonathan hakkında soru sorarım.

 • Aid workers tells us about the relief operation
  Yardımcı işçileri bize rahatlama işleminden bahsederler.

 • So I should forget about this weekend?
  Yani bu haftasonunu unutmalı mıyım?

 • -Loneliness is a danger. A therapist.
  No, I don't need to see anyone.I just---think about it.
  Yalnızlık tehlikedir. Bir terapist. Hayır, herhangi birini görmeye ihtiyacım yok. Sadece öyle düşünüyorum.


12,814 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2021