go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 614 kişi  20 Eyl 2021 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

before

zf. önce, önde
bğ. den önce
ed. önünde
 • Change before you have to.
  Jack Welch
  Zorunlu kalmadan önce değiş.
 • Time system is not stable. Very delicate.Must adjust before we try again or become forever lost in time.
  Zaman sistemi sabit değildir.Çok hassastır.Tekrar denemeden önce ayarlamamız lazım yoksa zamanda sonsuza dek kayboluruz.
 • I know my pathway is rough and steep but golden fields lie out before me.
  Yolumun zor ve dik yokuşlu olduğunu biliyorum ama altından araziler önümde uzanıyor.
 • We would like to announce the merger before the end of the year.
  Yıl sonundan önce şirket evliliğini ilan etmek istiyoruz.
 • You're gonna take a long bath before bed and sleep like a baby.
  Yatmadan önce uzun bir banyo yapacaksın ve mışıl mışıl uyuyacaksın.
 • He has to fast before he goes
  to the doctor's tomorrow.
  Yarın doktora gitmeden önce
  bugün açlıktan ölmesi gerekiyor.
 • I mean,it may not feel like
  it now, but before too long,
  Yani, şimdiki gibi kötü
  gelmez, ama uzun sürmez...
 • I'd never had a mentor before Whitney.
  Whitney'den önce hiç yol
  gösterenim olmamıştı.
 • Disconnect from their system before their virus affects our copy.
  Virüsün bizim kopyamıza ulaşmadan onların sistemden bağlantımızı kes.
 • Then one of the men panicked because of the silence . . .. . .which always comes just before someone gets killed.
  Ve sonra her zaman biri öldürmeden hemen önce gelen sessizlik yüzünden adamlardan biri panikledi.
 • And before that, plankton and amoebas. Even creatures like those have incredible energy inside them.
  Ve bundan önce, planktonlar ve amipler. Hatta bunlar gibi yaratıklar içlerinde inanılmaz enerjiye sahiptirler.
 • And that's what started me drinking; I had to have it before I went on. It got so, I couldn't be funny without it. The more I drank.. It became a vicious circle.
  Ve beni içkiye başlatan bu oldu.; Devam etmek için bir şeylere içmem gerekiyordu. Öyle yaptım. İçmeden komik olamıyordum. Daha fazla içtikçe…Kötü niyetli bir çember içinde dönüp duruyordum.
 • Wow, I've never seen this before.
  Vay canına. Bunu daha önce görmemiştim.

 • I stayed up all night working on the third act. I admit it came rather hard... and before I handed in the pages, I sent them over to Cheech to read.
  Üçüncü sahne için bütün gece oturup çalıştım. Oldukça ağır geldiğini kabul etmeliyim... ve metni teslim etmeden önce Cheech'e okuması için gönderdim.
 • Before I forget...
  Unutmadan...

 • Oh, before I forget.
  Unutmadan...

 • Oh, before I forget.
  Unutmadan.

 • The weird thing was that Soft Cell was supposed to have come and gone before I started the album.
  Marc Almond
  Tuhaf şey,ben albüme başlamadan önce Soft Cell in gelip ve gittiğinin sanılmasıydı.
 • If you want to solve test before you need to well understand the questions
  testi çözmek istiyorsan önce soruları iyi anlaman gerek.
 • It is better to read it before we start the test. It's the usual imitated behavior.
  Teste başlamadan önce bir okusan daha iyi olacak. Bu genel taklit edilen davranıştır.

2,980 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2021