go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 710 kişi  20 Eyl 2021 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

because

bğ. çünkü, diği için
 • is because he's a much better man than you.
  …onun senden kat kat iyi
  bir adam olması yüzünden.
 • And I would gladly do it because I don't want to fade away. Give me one more day.
  Zevkle bunu yaparım çünkü ölmek istemiyorum. Bana birgün daha ver!
 • I'm weak because you broke my spirit at age five.
  Zayıfım çünkü beş yaşında
  şevkimi kırdın.
 • Because I`m new, I have to make coffee at work.
  Yeni olduğum için kahve yapmak zorundayım.

 • You think because I am old,I have forgotten about it.
  Yaşlı olduğum için unuttuğumu mu sandın.

 • William Clark has risen to dramatic new levels of popularity, because of his administration's emphasis on addressing the needs of Earth.
  William Clark, idaresinin Dünyanın ihtiyaçlarına hitap etme konusuna önem vermesi yüzünden, popülerliğin yeni etkileyici düzeylerine yükselmiştir.
 • Victor can’t see the movie because she’s wearing a hat.
  Victor filmi göremiyor çünkü kadın bir şapka takmış.

 • I haven't stayed at Vick chemical
  for 28 years because I love it.
  Vick chemical'ı çok sevdiğim için
  orada 28 yıl çalışmadım.
 • Then one of the men panicked because of the silence . . .. . .which always comes just before someone gets killed.
  Ve sonra her zaman biri öldürmeden hemen önce gelen sessizlik yüzünden adamlardan biri panikledi.
 • And making it the centerpiece is
  appropriate because you're mycenterpiece.
  Ve onun orta süsü olması uygun olur,
  çünkü sen de benim merkezimdesin.
 • And I have no argument with that. I think fear of flying is quite rational, because human beings cannot fly.
  Ve bununla ilgili diyeceğim bir şey yok.Bence uçma korkusu oldukça normal, çünkü insanlar uçamaz.

 • A lot of girls annoy me who go to university - one girl told me she was going to Oxford because it was something to do between leaving school and getting married. And I've got to pay for that being an income tax payer.
  Jeffrey Bernard
  Üniversiteye giden kızlardan çoğu canımı sıkıyorlar-bir kız bana evlenmekle okulu bırakmak arasında yapacak bir şey olduğundan dolayı Oxford a gideceğini söyledi,Ve ben gelir vergisi ödeyen biri olarak bunun için ödeme yapmak zorundayım.
 • You won't fight because you respect the uniform?
  Üniformaya saygı duyduğun için mi döğüşmeyeceksin?
 • You must see a doctor because of your sleep disorder.
  Uyku bozukluğundan dolayı bir doktora görünmelisin.
 • All this happened because of a rabbit. Why did she chase after a rabbit? I'll make sure accidents like this never happen again.-
  Tüm bunlar bir tavşan yüzünden oldu. neden tavşanı kovaladı ki?
  Bunun gibi kazaların asla olmayacağından emin olmalıyım.
 • Once we pull the first trigger we can't hesitate to pull the next, because they sure won't.
  Tetiği bir kez çektik mi, ikinci kez çekerken duraksayamayız, çünkü onlar kesinlikle duraksamayacaktır.
 • You're sweating because the poison's taking effect.
  Terliyorsun çünkü zehir etkisini gösteriyor.
 • You go to therapy because you're weak.
  Terapiye gitmenin nedeni
  zayıf olman.
 • Only Hyman Roth is left, because he
  always made money for his partners.
  Tek Hyman Roth kaldı çünkü o
  her zaman ortaklarına para kazandırdı.
 • Tania’s angry because she can’t hear the movie!
  Tania kızgın çünkü filmi duyamıyor!


9,336 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2021