go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 634 kişi  20 Eyl 2021 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

already

zf. zaten, çoktan; şimdiden; bile
 • I already gave my best. I have no regrets at all.
  William Hung
  Zaten elimden gelenin en iyisini verdim. Hiç pişmanlığım yok.
 • I pretended for year that she was already dead.
  Yıllar boyu onun zaten öldüğünü varsaydım.
 • I already rented the place
  to another family.
  Yeri başka bir aileye
  kiraladım bile.
 • I mean,we just broke up and he's
  already sleeping with another woman?
  Yani, daha yeni ayrıldık ve şimdiden
  başka bir kadınla mı yatıyor?
 • The victim was already dead when we arrived.
  Vardığımızda kurban zaten ölmüştü.
 • They already had him on possession,
  bookmaking, murder one and more.
  Uyuşturucu bulundurmaktan, kanunsuz
  bahisçilikten, cinayetten yakalamışlar.
 • We checked out the taxidermists and we already checked on van rentals.
  Taksidermicileri ve minibus kiralamayı çoktan kontrol ettik.
 • Already? Can't you stay awhile?
  Şimdiden mi? Biraz daha kalamaz mısın?

 • - I feel like I've already won.
  - ( Chuckles )
  Şimdiden kazanmış gibi oldum.
 • I've already written you
  a glowing letter of recommendation.
  Senin için övgü dolu
  tavsiye mektubu yazdım bile.
 • Wow, it's like you're already married.
  Sanki şimdiden evlenmiş gibisin.
 • Oh, I have a feeling
  he already knows.
  Sanırım zaten biliyor.
 • I’ve only been here for three years, and I’m already tired of doing the same thing every day.
  Sadece üç yıldır buradayım ve her gün aynı şeyi yapmaktan çoktan yoruldum.

 • I already broke the seal on the condom!
  Prezervatifin ambalajını açtım bile!
 • Well, this is the eighth day, so I’ve already seen eight countries.
  Peki, bu sekizinci gün, yani sekiz ülkeyi gezdim.

 • Word is out that he's already dead.
  Öldüğüne dair söylentiler var.
 • I have already met him.
  Onunla zaten tanışmıştım.
 • I already talked to him, and he promised
  to stay out of her underwear drawer.
  Onunla çoktan konuştum ve Chelsea'nin iç
  çamaşırı çekmecesinden uzak duracağını söyledi.
 • You know, if I'd wanted them, I would've already taken them.
  Onları isteseydim, zaten çoktan alırdım.

 • They're already so disappointed.
  Onlar şimdiden hayal kırıklığı içindeler.

946 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2021