go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 220 kişi  13 Haz 2021 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

us

[US (United States) ] i. amerika birleşik devletleri, bize, bizi
 • which makes us a common-law
  couple, which makes him our son.
  …teamüllere göre biz bir
  çiftiz ve o, “bizim” oğlumuz.
 • a bunch of us hung out to
  chat and help clean up.
  …birkaçımız temizliğe yardım edip,
  biraz muhabbet etmek için kaldık.
 • For none of us can tell what, or when, or how, the end may be.
  Zira,sonun ne,veya ne zaman,veya nasıl olacağını hiçbirimiz bilemeyiz.
 • Would you like to join us for dinner?
  Yemekte bize katılmak ister misiniz?
 • I believe life takes us where we need to be.
  Sasha Alexander
  Yaşamın olmamız gereken yere götüreceğine inanıyorum.
 • Tomorrow let us do or die!
  Thomas Campbell
  Yarın yapalım yada ölelim!
 • Aid workers tells us about the relief operation
  Yardımcı işçileri bize rahatlama işleminden bahsederler.

 • There are so many moments and works that influence us in what we do. Movies, music, TV and, most importantly, the profound everydayness of our lives.
  Barbara Kruger
  Yaptığımız şeylerde bizi etkileyen pek çok an ve iş vardır. Filmler, müzikler, TV ve en önemlisi de hayatın gündelikliğini kavramak.
 • Then the chances are
  she'll call us again when she can.
  Yapabildiğinde tekrar bizi arayacaktır.
 • In return,I have undergone this change so that I may become a bridge between our worlds in the hope that we will never know war between us again.
  Yanıt olarak aramızda tekrar bir savaş olmaması umudunu taşıyarak dünyalarımız arasında bir köprü kurabilirim diye bu değişimi gösterdim.
 • They’ll rescue us soon.
  Yakında bizi kurtaracaklar.

 • and then they took us here.
  ve sonra bizi buraya getirdiler.
 • and that none of us really knows how long we're gonna be here.
  ve hiç birimiz ne zamana kadar hayatta kalacağımızı bilmiyor.

 • Boy, who would've figured that of the two of
  us I'd end up being the carefree bachelor?
  Vay be, ikimizin arasından benim gamsız
  bekâr olarak kalacağımı kim düşünürdü?
 • We appreciate you
  fitting us in.
  Vakit ayırdığınız için teşekkürler.
 • Honey, I'm sorry I'm late.
  I stopped to buy us a present.
  Üzgünüm, geciktim tatlım.
  Ama bize bir hediye almak için durdum.
 • To feel superior, make us look bad.
  Üstün hissetmek için,
  bizi kötü göstermek için.

 • The aeroplane and radio have brought us closer.
  Uçaklar ve radyo insanları bizi birbirimize daha da yaklaştırdı.
 • Consumer spending accounts for more than two-thirds of the US economy.
  Tüketici ABD ekonomisinin iki üçüncüden fazlasından sorumlu
 • Well, press the button.
  Get us outta here.
  Tuşa bas.
  Çıkar bizi buradan.

5,601 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2021