go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 610 kişi  19 Tem 2024 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

me

zm. bana, beni
 • I don't like people
  to recognize me.
  …insanların beni tanımasını
  istemiyorum.
 • It's really throbbing.
  Let me get my coat.
  Zonkluyor.
  Mantomu alayım.
 • Will you bring me a “suggestions” box, Zithers.
  Zithers " öneri " kutusunu bana getirir misin?

 • And I would gladly do it because I don't want to fade away. Give me one more day.
  Zevkle bunu yaparım çünkü ölmek istemiyorum. Bana birgün daha ver!
 • I can spend my time doing the things that give me joy.
  zamanımı, hoşuma giden şeyler yaparak geçirebilirim.

 • Let me take an eyelash off your face. No, I didn't get it.
  Yüzünden kirpiği almama izin ver. Hayır, onu almadım.
 • Don't make me blush.
  Yüzümü kızartma.

 • My face! My face! Get me to the hospital!
  Yüzüm! Yüzüm! Hastaneye götürün beni!

 • Believe me yet a little, friend John.
  Yinede bana birazcık inan,arkadaşım John.
 • Tell me anyway.
  Yine de söyle.

 • Yes, stop bothering me with your questions! l don't meddle in your affairs.
  Yeter, sorularınla beni bunaltmaktan vazgeç! Benin senin işlerine parmağımı sokmadım.
 • It's enough, papa. Go to bathe, let me make the water hotter.
  Yeter artık baba. Banyoya gir ve suyu ısıtmama izin ver.
 • Do you want to take your talent to the grave? Why are you silent, Andrei? Give me at least one word.
  Yeteneğini mezara mı götürmek istiyorsun? Niçin sessizsin, Andrei? En azından bana bir kelime söyle.
 • We're short of space. And it's important for you to use your talents. Let me help you pack.
  Yerimiz yeterli değil. Ayrıca, senin için yeteneklerini kullanmak önemli. İzin ver eşyalarını toplamana yardım edeyim.
 • It knocks me down. I look up, and it's Crazy Joe Davola.
  Yere kapaklandım. Baktığımda, Deli Joe Davola vardı.

 • I planned to write a book about using the new software program, but someone else beat me to the draw.
  Yeni yazılım proğramını kullanma hakkında bir kitap yazmayı planladım,fakat başka biri ben yazmadan önce yazdı.

 • The new manager threatened to fire me but I know he won't do it; he is all bark and no bite."
  Yeni müdür işten kovmakla beni tehdit etti fakat onun onu yapmayacağını biliyorum;o hep konuşur ama birşey yapmaz.
 • My new girlfriend
  wanted me to.
  Yeni kız arkadaşım istedi.
 • - New life. You better treasure your girlfriend and start to live. She begs me non-stop asking me not to hurt you.
  - Why do you have to do this?
  - l remember my brother once said. There isn't a guy l can trust. lf l've to die l want to die in the arms of someone whom l trust.
  - Why do you choose me?
  - Because...you're a nice man, Lon.

  Yeni hayat. Kız arkadaşının değerini bilip yaşamaya başlasan iyi olur. Durmadan seni incitmememi isteyip yalvarıyor.
  - Neden bunu yapmak zorundasın?
  - Bir keresinde kardeşimin dediği şeyi hatırlıyorum. Güvenebileceğim hiç birisi yok. Eğer ölmem gerekirse güvenebileceğim birinin kollarında ölmek isterim.
  - Neden beni seçtin?
  - Çünkü... sen hoş bir adamsın, Lon.
 • Each time I seem to discover a path which will lead me to something new,it turns out to be a dead end.
  Yeni bir şeye götürecek bir yol bulduğumu sandığım her seferinde çıkmaza giriyorum.

12,775 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2024