go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 1250 kişi  19 Tem 2024 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

of

ed. nin, ın, den, li, yüzünden
 • two slices of "I can't believe
  it's not buttered" rye toast
  …iki dilim, “üzerine yağ sürülmediğine
  inanamıyorum”lu kızarmış çavdar ekmeği…
 • I get kind of stupid
  when I drink.
  …içtiğim zaman biraz
  aptallaşırım.
 • all of you.
  …hepiniz.
 • and then we move all of your
  stuff back this weekend.
  …hafta sonu da tüm eşyalarını
  buraya taşırız.

 • a piping hot cup of freshly ground coffee.
  …dumanı tüten, taze ve
  sıcak, öğütülmüş kahve.
 • a bunch of us hung out to
  chat and help clean up.
  …birkaçımız temizliğe yardım edip,
  biraz muhabbet etmek için kaldık.
 • and hosing teenage bf
  out of wicker baskets.
  …bir ergenin kusmuklarını hasır
  sepetlerden temizlerken buldum.
 • out of the fridge
  and sneaking out the back.
  …arkadan kaçıyorlardı.
 • For none of us can tell what, or when, or how, the end may be.
  Zira,sonun ne,veya ne zaman,veya nasıl olacağını hiçbirimiz bilemeyiz.
 • For it is in giving that we receive.
  Francis of Assisi
  Zira,aldığımız verdiklerimizin içindedir.
 • She's out of control.
  I thought you'd be concerned.
  Zıvanadan çıktı.
  İlgileneceğini düşündüm.
 • We're thinking of giving up our interests
  in the olive oil business and settle here.
  Zeytinyağı işindeki hisselerimizi satıp,
  buraya yerleşmek istiyoruz.
 • Riches cover a multitude of woes.
  Zenginlikler dert çokluğunu örter.
 • Live rich, die poor; never make the mistake of doing it the other way round.
  zengin yaşa, fakir öl; bunun tersi yapma hatasına düşmeyin.
 • You are the daughter of a rich father.
  Zengin bir babamın kızısın.
 • The nature of the toxin and the amount injected determine the effect of the bite.
  Zehrin yapısı ve enjekte edilen miktar, ısırığın sonucunu belirler.
 • She's a poor widow, she has nobody
  to take care of her.
  Zavallı bir dul ve
  ona bakacak kimsesi yok.
 • Poor man visited the grave of his beloved every day until he died.
  Zavallı adam ölene kadar her gün sevgilisinin mezarını ziyaret etti.
 • I spend most of my time out at the beach house.
  Zamanımın çoğunu sahildeki evimin dışında geçiririm.

 • Time = Life, Therefore, waste your time and waste of your life, or master your time and master your life.
  Alan Lakein
  Zaman=Yaşam,bu yüzden,zamanını boşa harca ve ömrünü boşa harca,yada zamanı yönet ve yaşamını yönet..

91,407 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2024