go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 392 kişi  19 Tem 2024 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

them

zm. onları, onlara, onlar
 • I guess your uncle ate them.
  Zannedersem amcan yedi.

 • I don't see them enough.
  Yeterince görmüyorum onları.
 • Not enough people were wearing them...
  Yeteri kadar insan bunları takmadığı için...

 • He offered them a million dollars
  if they'd let him live there.
  Yerleşmesine izin versinler diye
  bir milyon dolar teklif etmiş.
 • Writers always know whether you like them or not.
  Leslie Fiedler
  Yazarlar her zaman onları sevip sevmediklerinizi bilirler.
 • Burned-out women are my stock in trade.I usually find them here...
  Yanıp bitmiş kadınlar benim stoğumdur ticarette. Onları genelde burada bulurum
 • I could've
  just left them alone.
  Yalnız başlarına bıraksaydım bari.
 • You don't do them in private and you
  especially don't do them in public.
  Yalnız başınayken de yapamazsın, hele
  başkaları varken hiç yapamazsın.
 • Or you could buy her
  one of them vibrating eggs.
  Ya da ona şu, titreşen
  yumurtalardan* alabilirsin.
 • I'll unscrew them one by one and see.
  vidalarını tek tek söküp bakacağım...
 • And you let them think that might be you?
  Ve yeni ahmağın sen olduğunu düşünmelerini mi istiyorsun?

 • And we never have any time with them.
  Ve onlarla birlikte hiçbir zaman vaktimiz yok.

 • and perhaps some of them would like to stand up and say a few words.
  ve belki bazıları yerinden kalkıp bir kaç kelime konuşmak ister.

 • Vampires are severely allergic to silver. Feed them garlic,and they go into shock.Then, of course, there's always sunlight,ultraviolet rays.
  Vampirler gümüşe karşı oldukça duyarlıdırlar. Sarımsak verirseniz şoka gireceklerdir. Tabi ki günışığı ve ultraviole ışınlarıda unutmamak gerek.
 • The ones on top are consonants and below them are vowels. But don't worry about that. Just repeat after me.
  Üsttekiler sessiz harfler ve onların altındakiler sesli harfler. Ama endişelenme bununla ilgili. Sadece benden sonra tekrar et.

 • Contact university security.Tell them someone's trying to break into the Engineering lab
  Üniversitenin güvenliğine ulaşın. Onlara birinin Fen laboratuvarına girmeye çalıştığını söyleyin.
 • I stayed up all night working on the third act. I admit it came rather hard... and before I handed in the pages, I sent them over to Cheech to read.
  Üçüncü sahne için bütün gece oturup çalıştım. Oldukça ağır geldiğini kabul etmeliyim... ve metni teslim etmeden önce Cheech'e okuması için gönderdim.
 • Don't forget. We can't let them go within range. Get me closer. Get me closer!
  Unutma. Onların alandan uzaklaşmasına izin veremeyiz. Yaklaş bana. Yaklaş bana!
 • For the theatre one needs long arms; it is better to have them too long than too short. An artiste with short arms can never, never make a fine gesture.
  Roland Barthes
  Tiyatro için birinin uzun kollara ihtiyacı vardır;çok uzun kollara sahip olmak çok kısalara sahip olmaktan daha iyidir,kısa kollu bir sanatçı asla,asla güzel bir jest yapamaz.
 • I repeat that they're angels .To see them, be with them and not love them is impossible.
  Tekrar ediyorum onlar melek. Onları görmek, beraber olmak ve onları sevmemek imkansız.

6,171 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2024