go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 210 kişi  13 Haz 2021 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

today

zf. bugün, günümüzde
 • Authorities disclosed today that the latest Smog Stranglings suspect was apprehended this week on an unrelated charge but somehow managed to escape from the police car in which he was being held.
  Yetkililer bugün,Dumanlı Cinayetler şüphelisinin başka bir suçtan yakalanıp merkeze götürüldüğü polis arabasndan bir şekilde kaçmayı başardığını açıkladılar.

 • And I'm gonna need a little extra time for lunch today.
  Yemek için fazladan zamana ihtiyacım olacak.

 • All we can do is be better prepared today than yesterday and better prepared tomorrow than today.
  James Howell
  Yapabileceğimiz tek şey dünden daha iyi hazırlanmış bugündür ve bugünden daha iyi hazırlanmış yarındır.
 • And today I feel easing my soul...where I had felt horrible confusion and guilt.
  Ve bugün korkunç karmaşa ve suçluluk duyduğum ruhumun, rahatladığını hissediyorum.
 • Valley and everything in it submerged for ever. If it happened at the peak of the spring tide for maximum effect...That's today at 9.41 .In less than an hour! We have to go and warn people.
  Vadi ve her şey sular altında kaldı sonsuza dek. Eğer bahar gelgitlerinin uç noktasında maksimum etkiyle…Bugün saat 9.41’de oldu. Bir saatten az bir zamanda! Gidip insanları uyarmalıyız.
 • Okay, everybody. Listen up!
  We're going on a bit of a field trip today.
  Tamam, millet. Dinleyin!
  Bugün bir kır gezisine gideceğiz.
 • Well, one of my assistants is off today, and the other is out sick.
  Şey, yardımcılarımdan biri bugün izinli ve diğeri de hastalanıp gitti.

 • Yeah, my wife couldn't make it today.
  Şey, karım bugün gelemedi.

 • There will be mostly sunny skies in the San Diego area today.
  San Diego bölgesinde, bugün çoğunlukla güneşli bir hava olacak.

 • The Police announced an emergency warning today and are still investigating the casings left on the site.
  Polis teşkilatı bugün bir acil durum uyarısı yayınladı ve halen mekana bırakılan muhafazaları araştırıyor.
 • What if there are three guards working today Though they normally only have two men Conditions will be unfavourable for us, right?
  Peki sadece iki adamları olmasına rağmen bugün çalışan üç güvenlik varsa, şartlar bizim için pek hoş olmayacak öyle mi?
 • You seem jumpy today.
  Nedense bugün sinirlerin gergin.

 • Mohan didn't come to play tennis
  Till today he never failed to come
  Mohan tennis oynamaya gelmedi.
  Bugüne kadar hiç gelmemezlik etmemişti.
 • LogicaIIy we'd have to imagine.. - A God TotaIIy out-of-date! Science is better equipped today than ever.
  Mantıklı bir şekilde düşünelim… - modası tamamen geçmiş bir Tanrı! Bilim, her zamankinden daha donanımlı artık.
 • Let's really try today to solve our camera problems.
  Kamera sorunumuzu bugün gerçekten gidermeye çalışalım.
 • Let's really try today to solve our camera problems
  Kamera sorunlarımızı çözmek için bugün gerçekten uğraşalım.
 • Yeah, well, thanks to you, I've got to change my shorts for the second time today.
  İyi, senin sayende, bugün iki defa şortumu değiştirmek zorunda kaldım.

 • Welcome, friends. We are gathered here today in this lovely garden......to join Rose Anne Leary and Julian Hedge......in holy matrimony.
  Hoşgeldiniz arkadaşlar. Bugün burada Rose Anne Leary ve Julian Hedge' i kutsal evlilik bağıyla birleştirmek için toplanmış bulunuyoruz.
 • The boy who expects every morning to open into a new world finds that today is like yesterday, but he believes tomorrow will be different.
  Charles Dudley Warner
  Her sabahın yeni bir dünyaya açılmasını bekleyen çocuk bugünün dün gibi olduğunu anlar ama yarının farklı olacağına inanır.
 • Try not to do too many things at once. Know what you want, the number one thing today and tomorrow. Persevere and get it done.
  George Allen
  Hemen çok şey yapmaya çalışma.Ne istediğini bil.Rakamı,bu gün yada yarın bir şeyi,sebat et ve onu yaptır.

960 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2021