go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 1259 kişi  19 Tem 2024 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

by

zf. yakın
ed. yanında, yoluyla, kadar (süre)
ök. yan
 • A mind grows by what it feeds on.
  J. G. Holland
  Zihin, beslendiği şeylerle gelişir
 • Poor fool thought that by eating their flesh he would gain their youth and therefore become immortal
  Zavallı adam onların etini yemekle, onların gençliğini elde edeceğini ve dolayısıyla ölümsüz olacağını sanmıştı.
 • You can be enticed by food, wooed by food, sex, money, or instruments.
  Bernie Worrell
  Yiyecekle cezbedilebilirsin,yiyecekle seksle,parayla yada enstrümanlarla elde edilebilirsin.
 • We are the world leader in adult animation.Thanks to the internet we've gone up by 60 percent.
  Yetişkin animasyonunda dünya lideriyiz. İnternet sağolsun, yüzde altmışlara çıktık.
 • The newly elected people's representatives.. are being methodically reduced by the aristocrats.
  Yeni seçilmiş insanların temsilcileri aristokratlar tarafından düzenli bir şekilde azaltılıyorlar.
 • Let's start by looking at construction costs of our new factory
  Yeni fabrikamızın inşaat maliyetlerine bakarak işe koyulalım-başlayalım.
 • A new civilization was not to be improvised by a single mind.
  John Lothrop Motley
  Yeni bir medeniyet tek bir akılla uydurulmamalıydı.
 • tomorrow whether i will live or not is a riddle, whether you will stand by me or not is a secret, will you hang together with me tomorrow?
  - always my love , i will always be with you...
  yarın yaşayıp yaşamayacağım bir muamma, benim yanımda olup olmayacağın bir sır, yarın benimle birlikte olacak mısın?
  -her zaman aşkım, her zaman seninle olacağım...
 • You mind stopping
  by tomorrow morning?
  Yarın sabah uğramayı
  düşünür müsün?
 • You'll have $50,000
  under your pillow by tomorrow night.
  Yarın gece yastığının altında 50.000 dolar olacak.
 • The Coroner: What did you understand by that?
  Yargıç:Onunla ne anladın?
 • Thank you for letting me do that, by the way.
  Yapmama izin verdiğin için teşekkürler bu arada.

 • I, uh, sat on a Clorox
  bottle by mistake.
  Yanlışlıkla çamaşır suyu
  şişesinin üzerine oturdum.
 • You are aware the punishment for giving false testimony is death by hanging?
  Yanlış ifade vermenin cezasının asılarak idam edilme olduğunu biliyorsun değil mi?
 • You'll get picked up
  by some creep.
  Ya manyağın birine denk gelirsen.
 • Wyoming was the first national monument erected in this country by Theodore Roosevelt in 1915.
  Wyoming, bu ülkede 1915’te Theodore Roosevelt tarafından inşa edilen ilk ulusal anıttı.
 • I'll unscrew them one by one and see.
  vidalarını tek tek söküp bakacağım...
 • As it's sheltered by the Verola mountains, there's a southern temperature here which is excellent for anyone, even the healthiest people.
  Verola dağları tarafından korunduğundan, burada herkes için, en sağlıklı insanlar için bile, mükemmel olan güney sıcaklığı mevcuttur.
 • The data indicates the only way to distinguish the real person from the double is by an ocular scan.
  Veri, gerçek bir insanı ikizinden ayırmanın tek yolunun göz taraması olduğunu gösteriyor.
 • Their families beaten and starved to death by your tax gatherers.
  Vergi toplayıcılarınız tarafından aileleri dövüldü ve açlıktan ölüme terk edildi.

13,618 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2024