go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 421 kişi  21 Ağu 2019 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

as

 
zf. kadar, olarak, gibi, iken
i. gibi
bğ. ki; madem; olduğu gibi, diği gibi, iken, irken; karşın, rağmen; mademki
 • Electroplates such as ring,bracelet,necklace are cheaper than golden ones.
  Yüzük,bilezik,gerdanlık gibi elektroliz yoluyla kaplanan şeyler altın olanlarından daha ucuzdurlar.
 • An overdose is widely considered harmful and dangerous as it can result in death.
  Yüksek doz geniş çapta zararlı ve tehlikelidir çünkü ölümle sonuçlanabilir.
 • The food came out again just the same as when it went in.
  Yiyecek tam içeri gittiği gibi tekrar dışarı geldi.
 • Anyway, I just want to acknowledge that we are gathered together, around this table as a family, for the very first time.
  Yine de, sadece, ilk defa bu masanın etrafında bir aile olarak toplandığımızı itiraf etmek istiyorum.
 • Even so, I'm willing to meet him. But first I have to examine the evidence. You might as well go home.
  Yine de onunla görüşme yapmak istiyorum. Ama önce delilleri incelemem gerek. Siz de eve gidebilirsiniz.
 • We can't accept you as our Captain until you beat Yeo-min.
  Yeo-min’ı yenmediğin sürece seni Kaptanımız olarak kabul edemeyiz.
 • I'll get you my new address as soon as I have one.
  Yeni evime taşınır taşınmaz adresi veririm.

 • I'll get you my new address as soon as I have one.
  Yeni evime taşınır taşınmaz adresi veririm.

 • I have devised seven separate explanations, each of which would cover the facts as far as we know them.
  Yedi ayrı açıklama bıraktım,bildiğim kadarıyla onlardan herbiri gerçekleri içeriyordu.
 • As soon as you finish your bunks,
  I want you two turds to clean the head.
  Yataklarınızı yapar yapmaz siz iki dangalağın
  tuvaletleri temizlemesini istiyorum.
 • Well, it is not for me to judge you, said Holmes as the old man signed the statement which had been drawn out.
  Yaşlı adam sorgulama ifadesini imzaladığında,Homes,pekala bu benim seni yargılamam için değil dedi.
 • We grow neither better or worse as we get old, but more like ourselves.
  Bernard Baruch
  Yaşlanırken ne daha iyi nede daha kötü oluruz,fakat daha çok kendimiz gibi oluruz.
 • The only way to live is to accept each minute as an unrepeatable miracle, which is exactly what it is: a miracle and unrepeatable.
  Storm Jameson
  Yaşamanın tek yolu her dakikanın tekrarlanmayan bir mucize olduğunu kabul etmektir, zaten olan da budur: bir mucize ve tekrarlanmayan.
 • In my opinion, as long as you're around, you should have it nice.
  Yaşadığın sürece güzel yaşamalısın.

 • I never apologized to anyone for anything as long as I've lived. I've never said I'm sorry for anything.
  Yaşadığımı sürece hiç kimseden hiç bir şey için asla özür dilemedim. Her hangi bir şey için üzgün olduğumu katiyen söylemedim.
 • Age is whatever you think it is. You are as old as you think you are.
  Muhammad Ali
  Yaş dediğin şey, senin düşündüğündür. Sen, düşündüğün kadar yaşlısın.
 • Tomorrow we are to see the Vice Consul, and to arrange, if we can, about getting on board the ship as soon as she arrives.
  Yarın Konsolos Yardımcısını göreceğiz,eğer yapabilirsek,o varır varmaz gemiye binme ile ilgili düzenleme yapacağız.

 • I'll try to feed you as much information as I can, when I can. Your cooperation is essential if we're going to take back our government.
  Yapabildiğimde elimden geldiği kadar çok bilgi ile seni beslemeye gayret edeceğim. Hükümetimizi geri alacaksak, senin işbirliğin çok önemli.
 • They either take me as I am or not at all.
  Ya beni olduğum gibi kabul ederler ya da hiç kabul etmezler.
 • Wrallis Fallanway is registered as a middle- aged male man suffering from Ménière's disease,migraine and apoplexy.
  Wrallis Fallanway Ménière hastalığı, migren ve inmeden sıkıntı çeken orta yaşlı bir erkek olarak kaydolmuştur.

22,112 cümle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2019