go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 393 kişi  21 Ağu 2019 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

away

 
zf. uzakta, durmadan
s. deplasmanda
 • I took away the staple gun, but he found the superglue.
  Zımba tabancasını kaldırdım ama süper güçlü yapıştırıcıyı bulmuş.

 • So he can watch the fighter you found walk away with the belt
  Yani, kemeri yürütürken bulduğun dövüşçüyü izleyebilir.
 • Watson, I fear that you will find it very slow, but I shall only be away a couple of hours.
  Watson,onu çok yavaş bulacağınızdan korkuyorum,fakat sadece birkaç saat seyahatte olacağım.
 • It vetoes! Taking that you go away of here.
  Veto ediyor! Bunu alarak buradan uzaklaş.
 • Sitting far away l was watching people. At that moment, I realized how lonely I was.
  Uzakta oturarak, insanları izliyordum. O anda ne kadar yanlız olduğumu anladım.
 • Stay away from all people. Only others like you, only Mecha are safe!
  Tüm insanlardan uzak dur. Yalnızca senin gibiler, yalnızca Mecha güvenilir!
 • You know, my aunt, she had a cat, ran away, showed up three years later.
  Teyzeminde bir kedisi vardı, kaybolmuştu, üç yıl sonra geri dönmüştü.

 • He's away on vacation. He asked me to take care of his doves.
  Tatile çıktı. Güvercinlerine bakmamı istedi.

 • They sought the help of a fairy god mother ...who had them lock the young princess away in a tower... ...there to await the kiss... ...of the handsome prince
  Tanrı Ana, onlar bir periden yardım istediler…prensesi bir kuleye hapsetmelerini sağlayan bir periden…prenses orada yakışıklı prensin öpücüğünü bekledi.
 • They could be 200 miles away by now.
  Şimdiye kadar 200 mil yapmış
  olabilirler.
 • Sydney's designed an operation that will lead us to Calder,at which point we'll be one step away from Khasinau.
  Sydney bizi Calder'a götürecek bir işlem tasarladı ki böylece biz Khasinau'dan bir adım önce olacağız.
 • And then she suggested
  that the two of you run away together...
  Sonra sana beraber
  kaçmayı teklif etti ve...

 • then get as far away from us as they can.
  sonra olabildiğince hızlı bir şekilde bizden uzaklaşacaklar.

 • And then people'll get jealous and
  try to take it away from you."
  Sonra da başkaları seni kıskanıp
  onu elinden almaya çalışacak."
 • It seems only yesterday that the last entry was made, and yet how much between then, in Whitby and all the world before me, Jonathan away and no news of him, and now, married to Jonathan, Jonathan a solicitor, a partner, rich, master of his business, Hawkins dead and buried, and Jonathan with another attack that may harm him.
  Son giriş sadece dün yapılmış gibi görünüyor,ve şu anda ne kadar öyleyse Whitby da ve önümdeki tüm Dünyada,Jonathan uzakta ve ondan bir haber yok,ve şimdi Jonathan la evlendi,Jonathan bir avukat,bir arkadaş,zengin ve işinde uzman,Hawkins öldü ve gömüldü ve Jonathan ona zarar verebilecek bir saldıryla.
 • I just need to know whether to wash it or throw it away when you're done.
  Siz kullandıktan sonra yıkamalıyım mı, yoksa atmalıyım mı? Bunu bilmek istiyorum.

 • Next, folks, below and to your left you'll see the vertical Renoir Cliffs.We're seconds away from establishing visual contact
  Sırada, millet, aşağıda solunuzda dikey olarak uzanan Renoir Tepelerini göreceksiniz. Birkaç saniye içnde görsel bağlantı sağlayacağız.
 • Just a salesman. Go away.
  Satıcı. Git buradan.

 • Oh, I think you'll want to throw it away.
  Sanırım, atsan daha iyi olur.

 • You take away the horror of the situation, take away the tragedy of the death,take away the moral and ethical implications of all the crap that you've had.
  Sahip olduğun saçmalığın ahlaki ve etik imalarını, ölümün trajedisini ve durumun verdiği korkuyu alıp götür.

1,714 cümle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2019