go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 539 kişi  12 Ağu 2020 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

above

s. yukarıdaki, sözü geçen
ed. üstünde
 • Get up tomorrow early in the morning, and earlier than you did today, and do the best that you can. Always stay near me, for tomorrow I will have much to do and more than I ever had, and tomorrow blood will leave my body above the breast.
  Joan of Arc
  Yarın sabah erken kalk ve bugün yaptığından daha erken ve yapabildiğinin en iyisini yap. Her zaman bana yakın ol, çünkü yarın yapacak çok şeyim var ve her zaman olandan fazla ve yarın kan kalbimin üstünden vücudumu terk edecek.

 • The 94-year-old woman who lived above me.
  Üst dairede yaşayan doksandört yaşındaki kadını.

 • The cheap models will rust for sure but above all; the insurance doesn't pay.
  Ucuz modeller çürümeye mahkum. Daha da kötüsü ise sigorta bunu karşılamıyor

 • Tyrion Lannister was sitting on the ledge above the door.
  Tyrion Lannister kapının üzerindeki pervazda oturuyordu.
 • They were ready to bomb the theatre. I had to protect the innocent citizens. Their safety was above all.
  Tiyatroyu havaya uçurmak için hazırlardı. Masum vatandaşları korumak zorundaydım. Onların güvenliği benim için her şeyden önemliydi-her şeyin üzerindeydi.

 • They were ready to bomb the theatre. I had to protect the innocent citizens. Their safety was above all.
  Tiyatroyu havaya uçurmak için hazırlardı. Masum vatandaşları korumak zorundaydım. Onların güvenliği benim için her şeyden önemliydi-her şeyin üzerindeydi.
 • All we know is it's above the ground and below the sun.
  Tek bildiğimiz onun yerin üzerinde ve güneşin altında olduğudur.

 • They returned to Tampico and lived above the H.C. Pitney Variety Store
  Tampico’ya geri döndüler ve H.C Pitney Variety dükkanının üstünde yaşamaya başladılar.

 • Reagan would quip that he was "living above the store again.
  Reagan would quip that he was "living above the store again."
 • She's gorgeous,
  I'm well above average.
  O harika biri, ben ortalamanın
  üstündeyim.

 • What you've become, Gabriel. You, who were once exalted above all others.
  Ne hale geldin Cebrail? Sen ki bir zamanlar bütün varlıklardan daha üstündün.
 • The property was acquired in cash for an amount above its real value.
  Mülk, nakit para ödenerek gerçek değerinin üstünde bir fiyata satın alındı.
 • Hiya, Rocky Good to see you Hey, Rocky Hey, you took the room above us, number 24, didn't you?
  Merhaba Rocky.Seni görmek güzel. Sen bizim üstümüzdeki 24 numaralı odayı tuttun değil mi?
 • I had to protect the innocent citizens. Their safety was above all
  Masum vatandaşları korumak zorundaydım. Onların güvwenliği herşeyden önemliydi.
 • Little bat How I wonder what you're at up above the world.
  Küçük yarasa, göklerde neler yapmaktasın çok merak ediyorum.
 • Have you put your own importance above our people? Do you take their side? I speak for my people, and you?
  Kendini bizim insanlarımızdan daha önemli mi görüyorsun? Onların tarafını tutuyo musun? Ben insanlarım için konuşuyorum ya sen?
 • it's obvious none of us are above reproach.I admire your directness.
  hiç birimizin mükemmel olmadığı çok açık. Açık sözlülüğünüzü takdir ediyorum.
 • I wanted above all else not to be like my mum.
  Julie Walters
  Herşeyden öte annem gibi olmamak istiyorum.
 • The cheap models will rust for sure but above all. The insurance doesn't pay.
  Herşeyden önce ucuz modellerin paslanacağına emin ol. Sigorta ödemez.

 • It didn't match the criteria of objectivity which we respect above all other things
  Herşeyden çok değer verdiğimiz nesnellik prensipine uymuyordu.


577 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2020