go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 457 kişi  16 Kas 2019 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

like

 
liked, liked, liking, likes
f. hoşlanmak, sevmek
i. benzer
s. gibi, olası
 • once again, she dropped
  you like a lead turd.
  …ve sanki bir pislik torbası
  atarcasına seni tekrar terk etti.
 • I don't like people
  to recognize me.
  …insanların beni tanımasını
  istemiyorum.
 • I feel like Zsa Zsa Gabor's sixth husband. I know what I'm supposed to do, but I don't know how to make it interesting.
  Milton Berle
  Zsa Zsa Gabor'un altıncı kocasını canım çekiyor,Ne yapmam gerektiğini biliyorum,fakat onu nasıl ilginç hale getireceğimi bilmiyorum.
 • I don't like violence, Tom.
  I'm a businessman.
  Zorbalıktan hoşlanmam, Tom.
  Ben bir iş adamıyım.
 • Minds are like flowers. If you let it sit there without soaking anything up, it will dry up.
  Ken Hill
  Zihinler çiçekler gibidir. Hiçbir şeyi emmeden orada oturmasına izin verirseniz, kuruyacaktır.
 • He was rich, famous and handsome. Ladies flocked to him like flies to a candied apple.
  Zengin, ünlü ve yakışıklıydı. Kadınlar ona, sineklerin elma şekerine üşüştüğü gibi akın ediyordu.
 • The only thing I like about rich people is their money.
  Nancy Astor
  Zengin insanlar hakkında sevdiğim tek şey onların parasıdır.

 • I often wonder what our old house would be like today.
  Zaman zaman eski evimizin bugün neye benzeyeceğini merak ediyorum.
 • Time sometimes flies like a bird, sometimes crawls like a snail; but a man is happiest when he does not even notice whether it passes swiftly or slowly.
  Ivan Turgenev
  Zaman bazen bir kuş gibi uçar, bazen de salyangoz gibi emekler; fakat zamanın çabuk veya yavaş geçtiğini bile fark etmediği zaman insan en mutlu kişidir.
 • Oh, you like round numbers, do you?
  Yuvarlak sayıları seviyorsun, değil mi?

 • How do you like your eggs?
  Yumurtalarını nasıl istersin?

 • I would like to hear your comment
  You've got your information mixed up. Either that or you're fishing
  Yorumunu duymak istiyorum.
  Yanlış bilgi edinmişsin. Ya da sazan avlıyorsun.
 • It costs, like, $49 a year.
  Yılda 49 dolar tutuyor yahu!
 • We would like to announce the merger before the end of the year.
  Yıl sonundan önce şirket evliliğini ilan etmek istiyoruz.
 • I like to think I had
  a bit of a hand in that.
  Yetişmesinde katkım olduğunu
  düşünmek hoşuma gidiyor.
 • She's crooked low, and her neck sticks out .She looks like a goose, pretty...
  Yere çömelmiş, boynunu uzatıyor. Tıpkı bir kaz gibi görünüyor, şirince...
 • I feel like I'm reborn.
  Yeniden doğmuş gibi hissediyorum.

 • You got to see the new Playboy. There's this girl in it and she looks exactly like Chris.
  Yeni Playboy' u gördün mü? İçinde bir kız var, aynı Chris' e benziyor.
 • I’d like you to listen to my new stereo, Eduardo.
  Yeni müzik setimi dinlemeni isterim, Eduardo.

 • I like the new look.
  Yeni görüntünü sevdim.

14,289 cümle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2019