Kayıt Olun

Parolanızı mı unuttunuz?

go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 456 kişi  22 Ekm 2018 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

near

 
f. yaklaşmak
zf. yakın
s. yakın
 • The poor fellow was laid to rest near our seat so that we stood on it, when the time came and saw everything.
  Zavallı adam dinlenmek için bizim oturduğumuz yerin yakınına uzandı,öyle ki onun üstüne bastık,gitme zamanı geldiğinde ,herşeyi gördük.
 • Tomorrow will be cool and cloudy with a 30% chance of rain near the coast and light winds.
  Yarın serin ve kıyı ve hafif rüzgarla birlikte %30 yağmur ihtimaliyle bulutlu olacak.

 • Get up tomorrow early in the morning, and earlier than you did today, and do the best that you can. Always stay near me, for tomorrow I will have much to do and more than I ever had, and tomorrow blood will leave my body above the breast.
  Joan of Arc
  Yarın sabah erken kalk ve bugün yaptığından daha erken ve yapabildiğinin en iyisini yap. Her zaman bana yakın ol, çünkü yarın yapacak çok şeyim var ve her zaman olandan fazla ve yarın kan kalbimin üstünden vücudumu terk edecek.

 • He used a revolver which was found near his body He was found on an armchair near the fireplace.,
  Yanında bulunan tüfeği kullanmış. Şöminenin yanındaki koltukta bulunmuş.
 • He lives near the city center, and works in a mall downtown.
  Şehir merkezine yakın oturmaktadır ve şehir merkezinde bir alışveriş merkezinde çalışmaktadır.

 • Take the cattle by rail to Virginia. Deliver them to a plantation near Richmond.
  Sığırları trenle Virginia’ya götür. Onları Richmond yakınlarında bir çiftliğe yolla.
 • I can´t bear another man to come near me since I met you.
  Seninle tanıştığımdan beri, başka bir adamın yanıma yaklaşmasına dayanamıyorum.
 • In Saratoga.
  Somewhere near the track up there.
  Saragota'da.
  Yol üstünde bir yerde.

 • I figure we can go somewhere near the island and talk about what to do.
  Sanırım, adanın yakınlarında bir yerlere gidip ne yapacağımız hakkında konuşabiliriz.
 • Nobody gets near you,
  you're not going anywhere.
  Sana yaklaşamazlar.
  Bir yere de gidecek değilsin.
 • Don’t go too near the window.
  Pencerenin çok yakınına gitme.

 • He hasn't been near any parks,
  schools, nothing.
  Parklara, okullara yaklaşmadı.

 • There was a large mushroom growing near her, about the same height as herself; and when she had looked under it, and on both sides of it, and behind it, it occurred to her that she might as well look and see what was on the top of it.
  Ona yakın büyüyen büyük bir mantar vardı,onunki kadar yaklaşık aynı boyda; o onun altına ,ve onun her iki tarafına,ve arkasına baktığı zaman, onun üstünde ne olduğuna bakmak ve görmek fikri aklından geçiyordu.
 • I don't want it near schools,
  I don't want it sold to children.
  Okullardan uzak tutulmasını isterim.
  Çocuklara satılmasını istemem.
 • Stay near the river; the road goes around to the right.
  Nehrin yanında kalın; yol sağa döner.

 • I'd have to say we still haven't fully recovered from the Minbari War. And we haven't got anywhere near the level of technology.
  Minbari Savaşı'ndan bu yana hala tam olarak toparlanamadık. Ayrıca teknoloji seviyesine yakın herhangi bir yere varamadık.
 • A Wolf prowling near a village one evening met a Dog.
  Köye yakın sinsice dolaşan bir kurt bir akşam bir köpeğe rastladı.
 • We've got reports of biker gangs fighting near the intersection. Request immediate assistance!
  Kavşak yakınlarında kavga eden bisikletli çeteler olduğu rapor edildi. Derhal yardım isteyin!
 • The well-adjusted ones
  generally won't come near me.
  İyi yetişmiş olanlar pek
  benim yanıma gelmezler.

 • They have an especial relevance to this study of the VUE (Violent Unknown Event) by owning property near the two main accredited VUE centres.
  İki başlıca akredite VUE (çok kötü bilinmeyen olay) merkezi yakınında mülke sahip olmakla onlar, VUE’nin bu çalışması ile özel uygunluğa sahiptir.

464 cümle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2018