go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 214 kişi  13 Haz 2021 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

across

zf. karşıdan karşıya
ed. karşısında
 • So, the American Falls are across the river on our left.
  Yani Amerikan Şelaleleri solumuzda nehrin karşısındakiler.

 • I helped Tim arrange to travel across difficult borders
  Tim'e sorunlu sınırlardan diğer tarafa geçmesi için yardım ettim.
 • He's moving across to resupply the weapon.
  Tekrar silah tedarik etmek için karşıya geçiyor.
 • Oh,the rat bastards live
  right across the street.
  Şerefsizler yolun karşısında oturuyorlarmış.
 • Tell me, what's it like when your
  eyes meet across a crowded men's room?
  Söylesenize, erkekler tuvaletinde kalabalığın
  içinde gözlerinizin karşılaşması nasıl bir şey?
 • In autumn, those trees across the lak are yellow.. and the sun strikes those most brilliantly. against the blue of the sky.
  Sonbaharda, gölün öbür tarafındaki şu ağaçlar sarıdır ve güneş onlara göğün mavisine karşı, en parlak şekilde vurur.
 • In autumn, those trees across the lake are yellow..
  Sonbaharda, gölün karşı tarafındaki ağaçlar sarıdır.
 • I have become a pilot. Do you remember I had promised yo to fly you across the clouds?
  Pilot oldum. Seni bulutların ötesine götüreceğime söz vermiş olduğumu anımsıyor musun?
 • The napkin should not be fastened at the neck. It should be laid conveniently across the lap after sitting.
  Peçete boyna bağlanmamalı, oturduktan sonra uygun bir şekilde kucağın üzerine serilmelidir.
 • Groups of unemployed workers, who have grown in number due to the tax reforms enacted by the former Prime Minister, are rioting all across the country.
  Önceki Başbakan tarafından çıkarılan vergi reformu nedeniyle sayıca artan işsiz emekçi grupları, ülkenin her yerinde ayaklanıyorlar.
 • He's in the building across the street from where I live.
  Oturduğum yerin karşısındaki binada.

 • If you want a hotel room, I can
  get you one across the street.
  Otel odası isterseniz,
  caddenin karşısından ayarlayabilirim.
 • We cut across the jungle. We can catch him on the other side.
  Ormanın ötesine geçtik. Onu diğer tarafta yakalarız.
 • It's hard to explain.. what it feels Iike.. sitting across from her.
  Onun karşısında oturmanın.. nasıl bir şey olduğunu... anlatmak çok zor.
 • I know where they can be found
  Where?
  Rouge City Across the Delaware.
  Too far for our feet
  Onları nerede bulabileceğimizi biliyorum.
  Nerede?
  Delaware'in karşısındaki Rouge City'de.
  Yürüyemeyeceğimiz kadar uzak.
 • Why would he go across the whole town to take photographs,....and then throw them away?
  Niçin fotoğraf çekmek için tüm kasabayı boydan boya dolaşırdı...ve sonra hepsini (çöpe) atardı?
 • Marshall has a photographic memory. Once the files flash across the screen, he'll remember them
  Marshall'ın fotoğrafik bir hafızası var. Dosyalar ekrana çıkar çıkmaz, onları hatırlayacaktır.
 • Shortly thereafter, we should know if our long voyage across the world has been justifíed.With luck, we'll soon be on our way home.
  Kısa bir süre sonra, dünya çevresindeki uzun deniz yolculuğumuzun bizi haklı çıkarıp çıkartmadığını göreceğiz. Şansımız yaver giderse, yakında eve dönüş yolunda olacağız.
 • l'll go across the street and have some beers.
  Karşıya geçeceğim ve birkaç bira alacağım.
 • You don't come across truth that easy.
  Hakikatle böyle kolay karşılaşmazsın.

603 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2021