go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 398 kişi  21 Ağu 2019 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

around

 
zf. etrafta, çevrede, bu civarda
ed. aşağı yukarı
 • Anyway, I just want to acknowledge that we are gathered together, around this table as a family, for the very first time.
  Yine de, sadece, ilk defa bu masanın etrafında bir aile olarak toplandığımızı itiraf etmek istiyorum.
 • You're talented, famous, wealthy. People wait around night after night just to see you. Even in the rain.
  Yetenekli, ünlü ve zenginsin. İnsanlar geceler boyu sadece seni görmek için bekliyor. Yağmurda bile.

 • I'd sweep up the floors around here.
  Yerleri filan silerim.
 • Get a new dress and a nice pair of shoes. Be at my hotel around 7:00.
  Yeni bir elbise ve hoş bir çift ayakkabı al. 7.00 civarında otelde ol.
 • So you live around here, Alan?
  Yakınlarda mı oturuyorsun, Alan?

 • Oh, I'm sorry, Brian,
  I haven't gotten around to it.
  Üzgünüm Brian,
  okumaya vaktim olmadı.
 • The spaceship flew around the new planet several times.
  Uzay gemisi yeni gezegenin etrafında defalarca uçtu.

 • It won't go far. It'll nest in this area. Right around here.
  Uzağa gitmeyecek. Bu bölgede yuva yapacak. Tam bu civarda.
 • maybe if I tied a rope around the kid,
  Ufaklığıın beline bir ip bağlayıp,

 • So she's flipping around the TV...
  Tv'de kanalları geziyordu...

 • The entrance to the boat trips is just around the bend on your right.
  Tekne gezilerine girişler sağınızdaki dönemecin oradadır.

 • The giant oil slick from the tanker is now moving slowly toward the coast around San Diego.
  Tankerden yayılan dev petrol sızıntısı, şu anda yavaş yavaş San Diego civarındaki sahile ilerliyor.

 • I just want to acknowledge that we are gathered together, around this table, as a family, for the very first time
  Şunu vurgulamak istiyorum ki, bu masanın etrafında ilk defa bir aile olarak toplandık.
 • Now, look around the court.
  Şimdi, mahkemeye göz atın.

 • It’s coming around the bend now…
  Şimdi virajı dönüp ilerliyor…

 • Now you're going to turn it around on me.
  Şimdi durumu aleyhime döndüreceksin.
 • Watch Sports Center and then
  fool around a little?
  Spor haberlerini seyredip, sonra
  biraz yaramazlık yapalım mı?
 • My point is, if Chelsea is
  looking around for a better guy,
  Söylemek istediğim şu; eğer Chelsea
  daha iyi bir adam arayışındaysa,…
 • If what you said is real, I bet someone plays the trick And this guy.. has arranged everything around you.
  Söylediğiniz şey gerçekse, bahse girerim ki birisi hile yapıyor. Ayrıca bu adam çevrendeki herşeyi düzenledi.
 • Then around midnight
  I get up to pee again.
  Sonra gece yarısı gibi ben
  bir daha işemeye kalkarım.

2,371 cümle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2019