Kayıt Olun

Parolanızı mı unuttunuz?

go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 450 kişi  23 Ekm 2018 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

into

 
ed. içine, içeriye
 • -I'm not ready to launch into a relationship with anybody new. -Yeah. -I'm so sorry. -I think I understand. -You're a wonderful man, Will.
  Yeni biriyle bir ilişkiye başlamaya hazır değilim. -Tamam. -Çok özür dilerim. -Sanırım anlıyorum. -Sen harika bir adamsın, Will.
 • Writing is turning one's worst moments into money.
  J. P. Donleavy
  Yazma işi, birinin en kötü anlarını paraya çevirmektir.
 • It's a nice way to ease into things
  Yavaş başlamak için iyi bir yol, hem...
 • Yeah. He went into the bedroom and started sobbing.
  Yatak odasına gidip ağlamaya başladı.

 • He transformed leaves into Money
  Yaprakları paraya değiştirdi,
 • Um.. they, uh.. the told me I needed to develop my social skills.Nobody was into adopting teenage boys.
  Yani onlar.. yani dediler ki sosyal becerilerimi geliştermem gerekiyormuş. Kimse ergenlik dönemindeki erkekleri evlat edinmek istemedi.
 • The wrong roads have led you into war, into poverty into unemployment and inflation
  Yalnış yollar sizi savaşa, fakirliğe, işsizliğe ve enflasyona sürükledi.
 • I had this vision of slamming her body against the coat rack.Sink the hook into the soft spot at the base of her skull.
  Vücudunu manto askısına çarpma hayalim var.Kancayı kafatasının yumuşak noktasına batırmak istiyorum.
 • And Vohland... I ran into this guy
  in Seattle a few years ago.
  Vohland... Bu adama birkaç yıl önce Seattle'da rastlamıştım.

 • Veronica Guerin's writing turned the tide in the drug war.Her murder galvanised Ireland into action
  Veronica Guerin’in yazıları, uyuşturucu savaşı gelgitlerinin yönünü değiştirdi. Ölümü Irlanda’yı harekete geçirdi.
 • Taxpayers should not be coerced into giving up their privacy rights just to file their taxes.
  Vergi mükelleflerinin vergilerini tam ödemeleri için özel yaşam haklarından vazgeçmeye zorlanmaları gerekmez.
 • And together we went into the room.
  Ve beraber odaya girdik.
 • Vampires are severely allergic to silver. Feed them garlic,and they go into shock.Then, of course, there's always sunlight,ultraviolet rays.
  Vampirler gümüşe karşı oldukça duyarlıdırlar. Sarımsak verirseniz şoka gireceklerdir. Tabi ki günışığı ve ultraviole ışınlarıda unutmamak gerek.
 • I'm sorry, I can't stay long. I don't want to run into Dr. Tongue.
  Üzgünüm, uzun kalamayacağım. Dr.Dil ile karşılaşmak istemiyorum.

 • Contact university security.Tell them someone's trying to break into the Engineering lab
  Üniversitenin güvenliğine ulaşın. Onlara birinin Fen laboratuvarına girmeye çalıştığını söyleyin.
 • Long time ago, in the European upper class...It was a popular game to slice delinquents into pieces.
  Uzun zaman önce Avrupa üst sınıfında suçluların canlı canlı parçalanarak işkence görmesi popüler bir oyundu.
 • Did you have any problems on the trip into space?
  Uzaya seyahatinizde herhangi bir problem yaşadınız mı?

 • He's got his sandal off. He's got his bare foot pressing right into me.
  terliklerini çıkardı. benim tam yanımda çıklak ayaklarıyla yere basıyor.
 • A dangerous field, but you get tons of experience points. They say the ghost is the only gate into that field.So they go after her.
  Tehlikeli bir alan ama tecrübe kazanabileceğiniz pek çok nokta var. Derler ki, o alanın tek geçiş kapısı o hayalettir. Bu yüzden o hayaleti takip ederler.
 • I ran into Ted Chaough.
  Ted Chaough ile karşılaştım.

6,891 cümle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2018