go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 838 kişi  20 Eyl 2021 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

against

ed. aykırı, aleyhinde, -e karşı
 • I had this vision of slamming her body against the coat rack.Sink the hook into the soft spot at the base of her skull.
  Vücudunu manto askısına çarpma hayalim var.Kancayı kafatasının yumuşak noktasına batırmak istiyorum.
 • Forget it It's not over yet.We don't know who brought charges against who yet.
  Unut bunu. Henüz bitmedi. Bu sorumlulukları sana kimin yüklediğini bilmiyoruz henüz.
 • Lean against it. Bow. I want to see your backbone. Stretch your arms.
  Şuna yaslan. Başını eğ. Omurganı görmek istiyorum. Kollarını uzat.
 • No minister ever stood, or could stand, against public opinion.
  Robert Peel
  Şuana kadar hiçbir bakan kamuoyuna karşı ayakta kalamadı yada kalabildi.
 • We are going to defend the city against unspecified terrorist attack. The emphasis is on defence.
  Şehri belirlenmemiş terörist saldırıya karşı savunacağız. Üzerinde durulan nokta savunma ile ilgilidir.
 • As a result, two hours ago my government officially declared war against the Centauri Republic.
  Sonuç olarak iki saat önce hükümetim resmi olarak Centauri Cumhuriyeti'ne savaş ilan etti.
 • In autumn, those trees across the lak are yellow.. and the sun strikes those most brilliantly. against the blue of the sky.
  Sonbaharda, gölün öbür tarafındaki şu ağaçlar sarıdır ve güneş onlara göğün mavisine karşı, en parlak şekilde vurur.
 • War is organized murder and torture against our brothers.
  Alfred Adler
  Savaş, kardeşlerimize karşı organize edilmiş cinayet ve işkencedir.
 • I can count on you. The family can count on you to use your influence against a divorce.
  Sana güvenebilirim. Aile boşanmaya karşı senin etkili olman konusunda sana güvenebilir.
 • You're not officially working for Ministry of Defense and these forms indemnify the ministry against any mishaps that may occuring the line of duty.
  Resmi olarak Savunma Bakanlığı için çalışmıyorsun. Bu belgelerde bakanlığa görev sırasında olabilecek herhangi bir soruna karşı tazminat ödüyor.
 • The energy of the punch is transferred through the cerebrospinal fluid,compressing the brain against the skull.
  Punçın enerjisi, beyni kafatasına sıkıştırrak, beyne ve omuriliğe ait bir akışkana transfer ediliyor,
 • Cop says it's my word against his. There's nothing they can do.
  Polis, benimkine karşı onun sözü diyor. Yapabilecekleri birşey yokmuş.

 • Our Prophet was a radical too- he fought against the injustices of his community and challenged the feudal order of his society, so they called him a radical. So what? We should be proud of that!
  Abu Bakar Bashir
  Peygamberimiz de bir radikaldi - topluluğunun adaletsizliğiyle savaştı ve toplumun feodal düzenine karşı çıktı, bu nedenle ona radikal dediler. Peki ne olmuş? Bundan gurur duymalıyız!
 • Barzini will move against you first.
  Önce Barzini
  sana karşı harekete geçecektir.
 • How can you be against freedom? Freedom's good. You have to believe in something.
  Nasıl özgürlüğe karşı olabilirsin. Özgürlük iyi bir şey. Bir şeylere inanmak zorundasın.
 • Everything you are against weakens you. Everything you are for empowers you.
  Wayne Dyer
  Karşısında olduğun her şey seni zayıflatır,yanında olduğun her şey seni güçlendirir.
 • The panel rules against you, Roy Oh, no. They just started meeting two days ago.They recommended disbarment.
  Jürinin kuralları sana karşı, Roy. Oh, hayır. Toplantıya sadece ikik gün önce başladılar. Barodan çıkarılmanı tavsiye ettiler.
 • That's why he won. Not because it's unconstitutional to discriminate against homosexuals, because homosexuals are not entitled to equal protection under the law.
  İşte bu yüzden kazandı. Homoseksüellere karşı ayrımcılık yapmak anayasaya aykırı olduğu için değil, homoseksüeller kanun karşısında eşit korumaya hakkına sahip olmadığı için.
 • The invaders are destroying our world We must have the alliance Only if we're united, we stand a chance against them.
  İstilacılar dünyamızı yok ediyor. Birlik olmalıyız. Biraraya gelmemiz koşuluyla onlara karşı dayanma şansımız olabilir.
 • When a plot against the Emperor failed...
  İmparatora karşı yapılan entrika
  başarısız olursa,...

2,225 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2021