go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 1018 kişi  13 Haz 2021 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri
Top 5000 » accused

accused

i. sanık
 • Wagner is accused of robbing several banks and stealing several cars.
  Wagner birkaç banka soymakla ve birkaç araba çalmakla suçlanıyor.
 • You are accused of killing over a thousand people,of torturing hundreds of women and children.
  Sen binden fazla insan öldürmekle, yüzlerce kadın ve çocuğa işkence etmekle suçlanıyorsun.
 • The accused must have picked them up before running away.
  Sanık kaçmadan önce onları almış olmalı.
 • We wish to know whether or not the accused attempted murder.
  Sanığın bir cinayet girişimine bulunup bulunmadığını bilmek istiyoruz.
 • So, Mr. Tippin ... do you understand what you ar being accused of?
  Pekala, Bay Tippin.. neyle suçlandığınızı anlıyor musunuz?
 • They accused us of having killed their dealers.
  Onlar bizi satıcılarını öldürmekle suçluyor.
 • That was Mozart Wolfgang.. Amadeus Mozart. The man you accused yourself of killing.
  O Mozart Wolfgang, Amadeus Mozart idi. Öldürmekle kendini suçladığın adam.
 • He was accused of an attack on the governor of Judea.
  O Judea'nın valisine saldırmakla suçlanmıştı.
 • If I only knew what I was being accused of, I...
  Keşke neyle suçlandığımı bilseydim, ben...
 • The verdict is that the accused are found guilty of witchcraft.
  Jüri kararıyla sanıklar büyücülükten dolayı suçlu bulundu.
 • A Saudi Arabian prince appears in court accused of the murder of his aide in the five-star Landmark Hotel in London.
  Hahkemede ortaya çıkan Suudi Arabistan Prensi ,Londrada beş yıldızlı Landmark Hotel de emir subayını öldürmekle suçlanıyordu.
 • Your lordship will be accused of my death and put in jail. And I can't allow that.
  Efendimiz, ölümümden sorumlu tutulacak ve hapse atılacaksınız. Buna izin veremem.
 • You're accused of striking an officer.
  Bir subayı vurmakla suçlanıyorsun.
 • Her grocer accused her of stealing egg, powder.
  Bakkalı onu yumurta ve pudra tozu çalmakla suçladı.
 • - Are you still gonna lie to me?
  - Teacher, I really didn't steal it.
  - Then why did you hide it?
  - I was afraid of getting accused because I had the same amount.
  - Yine bana yalan mı söyleyeceksin?
  - Öğretmenim, parayı gerçekten çalmadım.
  - O zaman neden sakladın?
  - Suçlanmaktan korktum çünkü benim param da aynı miktarda.
 • -Why should l throw? l've nothing against her.
  -You accused her. The law gives you the first stone. It was you.Or you"ll find yourself there beside her
  - Niye ben atayım ki? Ona karşı hiçbir şeyim yok.
  - Sen onu suçladın. Hukuk sana ilk taşı veriyor.Bu sendin. Ya da sen kendini onun yanında bulursun.
 • A 20-year-old man appears before magistrates in Bradford accused of murdering his nine-year-old brother in a knife attack.
 • A father killed his son and stepchildren in a house fire after he accused his wife of flirting, a court hears.
 • A French court is to give its verdict in the trial of ex-PM Dominique de Villepin, accused of trying to smear Nicolas Sarkozy.
 • A man accused of trying to kill Danish Muhammad cartoonist Kurt Westergaard was previously held by Kenyan police, reports say.

126 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2021