go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 460 kişi  28 Kas 2021 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

absolute

s. mutlâk, kesin
 • The tailor is in an absolute dither.The cook is having a crisis.The animal trainer is flummoxed!|
  Terzi kesin panikte. Ahçı bunalımda. Hayvan terbiyecisi ise affallamış!
 • You could make him do whatever you please. You could use him to creat absolute mayhem back home.
  seni ne memnun edecekse ona yaptırabilirdin. Eve dönüşte kesin bir karmaşa çıkarmak için onu kullanabilirdin.
 • I won't lie to you. What I tell you will be the absolute truth.
  Sana yalan söylemeyeceğim. Sana anlatacağım şey salt gerçek olacak.
 • I have to say he was an absolute criminal.
  Mutlak suçlu olduğunu söylemek zorundayım.
 • I want absolute silence.What makes a flock of birds or a swarm of bees take off at precisely the same moment?
  Mutlak sessizlik istiyorum. Bir sürü kuşu ya da bir oğul arıyı tam olarak aynı anda havalandırtan nedir?
 • Please, ladies and gentlemen. I want absolute silence during the demonstration.
  Lütfen baylar ve bayanlar. Gösteri boyunca tam sessizlik istiyorum.
 • ...l demand absolute loyalty......absolute obedience.But if anybody wishes to resign......he must do so now.
  Koşulsuz sadakat... mutlak itaat istiyorum. Ama biriniz ayrılmak isterse...Bunu şimdi yapmalıdır.
 • I'm afraid that mutual respect and self-discipline.. ...are absolute prerequisites|for any pupil in this school
  Korkarım ki karşılıklı saygı ve öz denetim... bu okuldaki her öğrenci için kesin önkoşuldur.
 • If you need to test yourself, it means your love is not absolute .
  Kendini test etmeye ihtiyaç duyuyorsan, aşkın sınırsız değil demektir.
 • The prohibition of leave is absolute arbitrariness.
  İznin yasaklanması kesin keyfi bir harekettir.
 • Let's take the bull by the horns, then this matter requires absolute discretion!
  Hadi üstüne gidip şu işi halledelim, o zaman bu mesele mutlak sağduyu istiyor!
 • So keep me informed, and take care of that foot. I have absolute trust in your abilities.
  Bu nedenle beni bilgilendirmeye devam et ve adımlarına dikkat et. Yeteneklerine sonsuz güvenim var.
 • The splendor of my childhood was unique because of its absolute poverty,and absolute freedom...out in the open,surrounded by trees,animals.
  Ağaçlar ve hayvanlarla dolu açık havada geçen sınırsız özgürlük ve salt fakirlik sebebiyle çocukluğumun ihtişamı eşsizdi.
 • -I adore Jules Verne .
  - So do I.
  -20,000 Leagues Under the Sea is my absolute favorite.
  -Jules Verne'ye bayılıyorum.
  -Ben de.
  -Denizin dibinde 20.000 fersah koşulsuz en beğendiğim kitabıdır.
 • - Ryu told me about it once. He said that Akira is absolute energy.
  - Absolute energy?
  - Humans do all kinds of things during their lifetime, right?
  - Ryu bir kez bana ondan bahsetmişti. Akira’nın mutlak enerji olduğunu söyledi.
  - Mutlak enerji mi?
  - İnsanlar hayatları boyunca her tür şeyi yaparlar, değil mi?
 • -That's boring.
  - How am I supposed to answer?
  -The idea is to search your mind for the absolute limit.. Like, would you drive to school naked?
  - Bu çok sıkıcı.
  -nasıl bir cevap vermem bekleniyor?
  -Burada ki amaç aklındaki mutlak sınırı araştırmaktır... Örneğin okula arabanla çıplak gelir misin?
 • A geometry implies the heterogeneity of locus, namely that there is a locus of the Other. Regarding this locus of the Other, of one sex as Other, as absolute Other, what does the most recent development in topology allow us to posit?
  Jacques Lacan
 • A jealous lover of human liberty, deeming it the absolute condition of all that we admire and respect in humanity, I reverse the phrase of Voltaire, and say that, if God really existed, it would be necessary to abolish him.
  Mikhail Bakunin
 • A jealous lover of human liberty, deeming it the absolute condition of all that we admire and respect in humanity, I reverse the phrase of Voltaire, and say that, if God really existed, it would be necessary to abolish him.
  Mikhail Bakunin
 • A multi-purpose stadium is an absolute must in order to invigorate our downtown and, simultaneously, let the rest of the country witness that we can get things done.
  Alan Autry

267 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2021