go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 1251 kişi  19 Tem 2024 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

anyone

zm. kimse, hiç kimse, herhangi biri, kim olsa
 • I never apologized to anyone for anything as long as I've lived. I've never said I'm sorry for anything.
  Yaşadığımı sürece hiç kimseden hiç bir şey için asla özür dilemedim. Her hangi bir şey için üzgün olduğumu katiyen söylemedim.
 • Jewish curses are the worst. I personally would dissolve if anyone ever looks me in the eye and said, "Feh."
  Yahudi küfürleri en kötüsüdür. Biri, bir kez yüzüme baksa ve “Feh” deseydi, şahsen kontrolümü kaybederdim.
 • If anyone is hiding the boy
  Vito Andolini...
  Vito Andolini'yi saklayan varsa,...
 • And now we are sending an emphatic message to anyone out there who may have designs on filling the void left by Memo Lucero.
  Şimdi de, Memo Lucero tarafından bırakılan boşluğu doldurma konusunda planları olması muhtemel, oradaki herkese önemli bir mesaj gönderiyoruz.
 • I don't see that there's anyone asking for apologies.
  Özür isteyen herhangi bir kişinin bulunduğunu görmüyorum.
 • They aren’t going to tell anyone the address of their hotel!
  Otelin adresini hiç kimseye söylemeyecekler!

 • You know better than anyone Lindsey will not hesitate to break the rules.
  Lindsey'nin kuralları çiğnemekten çekinmeyeceğini herkesten iyi sen bilirsin.
 • I won’t talk to anyone.
  Kimseyle konuşmayacağım.

 • I didn't drag anyone to the tailors. They all went quite happily.
  Kimseyi terzilere sürüklemedim. Onların hepsi, oldukça mutlulukla gittiler.
 • And she made me promise not to tell anyone.
  Kimseye söylememem için bana söz verdirtti.

 • I don't depend on anyone !And I'll find a job,like Ali.
  Kimseye ihtiyacım yok. Ali gibi, bir iş bulurum.
 • Your heart can only take one more shock. Perhaps two. I've never seen anyone go beyond three.
  Kalbin yalnızca bir şoka daha dayanabilir. Belki iki. Üçün ötesine geçeni hiç görmedim.
 • A good actor must never be in love with anyone but himself.
  Jean Anouilh
  İyi bir aktör asla kendisinden başka hiç kimseye aşık olmamalıdır.
 • Don't tell anyone that l've told you this.Otherwise...l don't know how they're going torture me.
  Hiç kimseye sana bunu anlattığımı söyleme. Yoksa.. Bana nasıl işkence yapacaklarını bilmiyorum.
 • I came as close as anyone ever has.
  Hiç kimsenin yapamadığı kadar yaklaştım.

 • I don't want anyone looking out the windows.. or talking aloud.
  Hiç kimsenin camdan dışarı bakmasını.... ya da sesli konuşmasını istemiyorum.
 • I never saw anyone play like that.
  Hiç böyle oynayan birini görmemiştim.

 • I can make everything very well for you. You won't find anyone better than me.
  Her şeyi senin için güzel bir hale getirebilirim. Benden daha iyisini bulamazsın.
 • What difference is my life made to anyone ? None that I can think of . None... at all. I hope things are fine with you..Yours truly..
  Hayatım kimin hayatında değişikliğe yol açtı? Düşünebildiğim kadarıyla hiç kimse…Hiç…asla. Umarım sizin için her şey yolundadır.Saygılarımla.
 • Not that I recall. But you should ask Jack. He knows this case better than anyone.
  Hatırladığım kadarıyla hayır. Ama Jack'e sormalısın. Davayı herkesten en iyi o biliyor.


1,051 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2024