go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 577 kişi  28 Kas 2021 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

busy

s. meşgul, işlek
 • I have been too busy to think of food, and I am likely to be busier still this evening.
  Yiyeceği düşünemeyecek kadar çok meşgulüm,muhtemelen bu akşam da dahada meşgul olacağım.
 • And Elaine is gonna keep him busy.
  Ve Elaine onu oyalayacak.

 • After you change, if you're not busy elsewhere, we could have supper.
  Üzerini değiştikten sonra, eğer başka yerde işin yoksa, beraber akşam yemeği yiyebilirdik.
 • How was the flight over?
  Oh, the flight? Goodness...I guess I was so busy reading I didn't really notice
  Uçuş nasıldı?
  Ha, uçuş mu? Tanrım...Sanırım okumaya o kadar dalmışım ki fark etmedim bile.
 • Oh, yeah. I'm really sorry about that.
  I kind of got busy.
  Tamam. Gerçekten çok özür dilerim.
  Biraz meşguldüm.

 • You keep him busy.
  Sen onu oyala.

 • l'll keep her busy.
  Onu oyalarım.

 • Get busy living, or get busy dying.
  Stephen King
  Meşgul yaşa yoksa meşgul ölürsün.
 • You certainly have a busy and interesting life, Mrs. Vandergilt.
  Kesinlikle yoğun ve ilginç bir hayatınız var, Bayan Vandergilt.

 • It wasn’t a busy town and there wasn’t much work.
  İşlek bir kasaba değildi ve çok iş olmuyordu.

 • Well, the doctor must be busy.
  Herhalde doktor biraz meşgul.

 • I was thinking, if you're not too busy, maybe we can get together, have a drink or something?
  Düşümdüm de,eğer vaktin varsa, belki görüşebiliriz, bir şeyle içeriz falan.

 • A charming woman is a busy woman.
  Loretta Young
  Çekici bir kadın meşgul bir kadındır.
 • I shall be busy this afternoon, and shall probably return to London by the evening train.
  Bu öğleden sonra meşgul olacağım ve muhtemelen akşam treniyle Londra'ya geri döneceğim.
 • I'm busy tonight I have to practice my violin.
  Bu akşam meşgulüm. Keman çalışması yapacağım.
 • l got one problem. You're keeping her busy in the other room.
  Bir sorunum var. Onu diğer odada oyalayacaksın.

 • In fact, if George and I weren't so busy working, I'd do it myself.
  Aslında George ile senaryo üzerinde çalışıyor olmasaydık onu kendim kovardım.

 • Oh, no, I've been kind of busy, that's all.
  Ah, hayır, sadece biraz meşguldüm, hepsi bu.

 • ...and I'll come by, and while you're keeping him busy...
  ...arkasından ben geleceğim, sen onu oyalarken ben de...

 • -They want to talk with you.
  -Tell them I'm busy .
  -They said it was urgent.
  -Tell them I'm out running.
  -Seninle konuşmak istiyorlar
  -Meşgul olduğumu söyle.
  -Acil olduğunu söylediler.
  -Koşuda olduğumu söyle.

213 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2021