go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 436 kişi  26 May 2019 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

En çok kullanılan 2500 İngilizce kelime

Bu kelimelerle ilgili test çözmek ister misiniz?
 • dust: f. tozunu almak i. toz
 • duty: i. görev, vergi
 • e.g.: z. örneğin
 • each: s. her, her bir zm. her biri
 • eager: s. istekli, sabırsız
 • ear: i. kulak, duyma yeteneği, kulak verme
 • early: s. erken zf. evvel, önce
 • earnest: i. avans, teminât
 • earth: f. toprakla örtmek i. dünya i. yeryüzü
 • ease: f. kolaylaştırmak i. huzur, kolaylık
 • east: i. doğudaki bölüm s. doğu, doğudaki zf. doğuya doğru
 • easy: s. basit, kolay, zahmetsiz
 • echo: f. yankılanmak i. yankı
 • economical: s. ekonomik, hesaplı
 • edge: f. keskinleştirmek, kenar yapmak i. kenar
 • editor: i. editör, yayımcı
 • educate: f. eğitmek
 • effect: f. etkisi olmak i. etki
 • efficient: s. verimli, becerikli
 • effort: i. çaba, gayret
 • egg: f. teşvik etmek, kışkırtmak i. yumurta
 • eight: i. sekiz, sekizli
 • either: s. her bir zf. ister bğ. ne de
 • either.....or....: ya.....ya.....
 • elastic: i. elastik şey s. esnek, lastikli
 • elbow: f. dirsekle dürtmek i. dirsek, dönemeç
 • elder: i. yaşlı kimse s. yaşça büyük
 • elect: f. seçmek
 • election: i. seçim
 • electric: s. elektrik, gerilimli
 • electricity: i. elektrik, elektrik akımı
 • elegant: s. şık, zarif, hoş
 • element: i. öğe, küçük bir miktar
 • elementary: s. temel, saf
 • elephant: i. fil
 • else: zf. başka
 • elsewhere: zf. başka yerde, başka yere
 • embassy: i. elçilik
 • emerge: f. ortaya çıkmak
 • emergency: i. tehlike, acil durum
 • emigrate: f. göçmek, göç etmek
 • employ: f. çalıştırmak, görevlendirmek
 • employee: i. işçi
 • employer: i. işveren, patron
 • employment: i. iş verme, iş
 • empty: f. boşaltmak i. boşalma s. boş
 • enclose: f. çevrelemek, kuşatmak
 • enemy: i. düşman s. düşman, düşmana ait
 • energy: i. enerji, kuvvet
 • engage: f. söz vermek, bağlamak
 • engine: f. makine takmak i. motor, makine, lokomotif
 • enough: s. yeterli zf. yeteri kadar ünl. yeter
 • enterprise: i. girişim, kuruluş
 • entertainment: i. eğlence, gösterim
 • entrance: f. hayran bırakmak i. giriş, kapı
 • envelope: i. zarf, kılıf
 • equal: f. eş değerde olmak i. emsal s. eşit, denk
 • equality: i. eşitlik, denklik
 • equate: f. eşitlemek
 • erect: f. dikmek, kurmak s. dik
 • error: i. yanlış, yanılgı
 • escalator: i. yürüyen merdiven
 • especial: s. özel, ayrı, baş
 • especially: zf. özellikle
 • essential: s. başlıca, gerekli i. asıl gerekli şey, esas özellik
 • establish: f. kurmak, yapmak
 • even: f. düzlemek s. düz, eşit zf. bile, hatta
 • evening: i. akşam
 • event: i. olay, durum
 • eventually: zf. sonunda, sonuçta
 • ever: zf. daima, hiç
 • every: s. her, her bir
 • evil: i. kötülük, uğursuzluk s. kötü
 • exact: f. dayatmak s. tamı tamına
 • exactly: zf. tam olarak, kesin olarak ünl. kesinlikle, aynen
 • example: i. örnek
 • excellent: s. kusursuz, seçkin ünl. mükemmel
 • except: f. hariç tutmak ed. haricinde bğ. yoksa, başka
 • exception: i. istisna, hariç tutma
 • exchange: f. değiş tokuş etmek, bozdurmak i. takas, bozma
 • exclude: f. dışında tutmak
 • exercise: f. çalışma yapmak i. alıştırma, talim
 • exit: f. çıkmak i. çıkış
 • expense: i. harcama, masraf, gider
 • expensive: s. pahalı
 • experience: f. denemek, başından geçmek i. deneyim
 • experiment: f. deney yapmak i. deney, deneme
 • expert: i. bilirkişi, erbap s. uzman, ihtisas
 • explanation: i. açıklama
 • explore: f. keşfetmek, araştırmak
 • expression: i. söz, anlatım
 • extend: f. genişletmek, uzatmak, devam ettirmek
 • extension: i. uzatma, genişletme, artırma
 • extent: i. uzunluk, genişlik, boyut, kapsam
 • extra: i. ilave s. ekstra, ek zf. ilaveten
 • extract: f. çekmek, özünü çıkarmak i. öz, özet
 • extraordinary: s. olağanüstü, sıradışı
 • eye: f. gözetlemek i. bakış s. göz
 • fact: i. gerçek, olgu, durum
 • factory: i. fabrika, imalathane
<< önceki | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [ 7 ] 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | sonraki >>

En çok kullanılan kelimeler bölümü notları:

işaretini kullanarak bilmediğiniz kelimeleri kendi çalışma listenize ekleyebilirsiniz ve kelime test günlüğü sayfasından sadece listenizdeki kelimeleri içeren bir test hazırlayabilirsiniz.

 

Testler zorluk durumlarına uygun olarak Kelime Eşleştirme | Kelime Tamamlama | Kelime Telaffuz | Boşluk Doldurma halinde sıralanmıştır.

 

Kelime testlerindeki ilerlemenizi ve listenize eklediğiniz kelimeleri Kelime Test Günlüğü sayfasından takip edebilirsiniz.

Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2019