go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 614 kişi  24 Ekm 2021 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

no

i. hayır
s. hiç
art. yok
 • what did you do?
  l fired a few shots, sir.
  You fired a few shots?
  l had no choice, sir!
  Ne yaptın?
  Birkaç el ateş ettim, efendim.
  Birkaç el ateş mi ettin?
  Başka seçeneğim yoktu, efendim!
 • I have no idea what I did.
  I genuinely have no idea.
  Ne yaptığım hakkında gerçekten
  hiç bir fikrim yok.
 • I meant no disrespect
  to you or your daughter.
  Ne size ne de kızınıza
  saygısızlık etmek istemedim.
 • Being there for her, no matter what.
  Ne olursa olsun, onun yanında olmaktır.

 • And no matter what, do not let her use sex as a weapon.
  Ne olursa olsun seksi bir silah olarak kullanmasına izin verme.

 • You can imagine how astonished he was when he saw.. ...that he was no longer a puppet.. ...but a real boy, just like other boys.
  Ne kadar afallamış olduğunu tahmin edersin gördüğünde…artık bir kukla olmadığını gördüğünde…bunun yerine gerçek bir çocuk, diğer çocuklar gibi.
 • I don't have a job, I have no place to go.
  Ne işim, ne de gidecek yerim var.

 • Do you know what I want? I want to hide you in my eye and close the lids. So no one else can see you.
  Ne istiyorum biliyor musunuz? Seni gözümün içine saklamak ve sonra gözlerimi kapamak istiyorum. Böylece başka kimse seni göremez.
 • No matter what you hear, do not come out.
  Ne duyarsan duy, sakın dışarı çıkma.

 • You have no mixers
  at all and no food.
  Ne bir kap var ne de yiyecek bir şey.
 • I just have no conception
  of how it's done.
  Nasıl yapıldığına dair fikrim bile yok.
 • Inspector found no termite damage.
  Müfettiş hiç beyaz karınca
  tahribatı bulamadı.
 • Sadness has no end. Happiness does. Happiness is like a drop of dew. On a flower's petal.
  Mutsuzluğun sonu yoktur.Ama mutluluğun vardır. Mutluluk çiy damlası gibidir. Çiçek yaprağının üzerine düşen..
 • Yeah, with no christianity
  to inspire michelangelo,
  Michelangelo'ya ilham vermek için
  Hıristiyanlık yokken...
 • He thought no more of the matter until he heard in the evening of the tragedy that had occurred.
  Meydana gelen trajedinin akşamında duyuncaya kadar,konuyu hiç düşünmedi.
 • Oh,don't worry about it. There are
  no termites. e mold killed them.
  Merak etme. Hiç beyaz karınca
  yoktu. Küfler onları öldürmüş.
 • Your Majesty There's no need to worry. I've only had a faint.
  Majesteleri, endişelenmeye gerek yok. Sadece ufak bir baygınlık geçirdim.
 • Madame, I know my duty and need no advice.
  Madam, görevimi biliyorum ve öğüde ihtiyacım yok.
 • Working on luxury boats it's harder.The owners have no set plans. Take last night, for instance.We sailed all night long.
  Lüks yatlarda çalışmak zordur. Sahipleri hiç planlı değilllerdir. Mesela geçen geceyi ele alalım. Bütün gece boyunca yol almıştık.
 • Leslie is pregnant? Oh, see, there is no justice.
  Leslie hamile mi? Görüyorsunuz, adalet diye bir şey yok.


11,054 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2021