go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 492 kişi  28 Kas 2021 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

no

i. hayır
s. hiç
art. yok
 • No one's talking to you.
  Seninle konuşan olmadı.

 • It's no big deal for you.
  Senin için önemli birşey değildir.
 • Your earthly money holds no appeal to me.
  Senin dünyevi paran benim hiç ilgimi çekmiyor.
 • You have no authority here Those men belong to the Longshoremen' Union. The union says they don't work!
  Senin burada yetkin yok. Bu adamlar Longshoremen Sendikasına üyeler. Sendika çalışmayacaklarını söylüyor!
 • They'll extract you, and you'll no longer be a suspect. You don't know that.
  Seni çıkaracaklar ve artık bir şüpheli olmayacaksın. Bunu bilmiyorsun.
 • There's no reason to thank me for the ride again, alan.
  Seni bıraktığım için tekrar teşekkür etmen gerekmez, Alan.

 • You got no discipline. You got zero fucking initiative. You'd fall apart without me.
  Sende disiplinin zerresi yok.Lanet olasıca insiyatif de yok. Seninle anlaşamayacağız.
 • And seeing as you have no memory of the incident,it's premature to pass judgment.
  Sen olayı hiçbir şekilde hatırlamadığından, herhangi bir hükümde bulunmak için çok erken.
 • You're nothing! You have no brains, no ability, nothing!
  Sen hiçbir şeydin. Sende ne beyin var, ne de kabiliyet. Hiçbir şey.

 • You do not live in America. No such place exists. Your clay is the clay.. of some Litvak shtetl. Your air is the air of the steppes...because she carried that old world on her back.
  Sen Amerika'da yaşamıyorsun. Böyle bir yer hiç yok. Senin hamurun Litvak shtetl(Yahudi ailesi)) hamurudur. Senin havan Steplerin havasıdır.. Çünkü o bu eski dünyayı sırtında taşımıştır.
 • We don't have a choice. No way. They elected the extreme right. We're boycotting.
  Seçeneğimiz yok. Asla. Aşırı sağı seçtiler. Boykot yapıyoruz.
 • She says she's been evicted
  for no good reason.
  Sebepsiz yere
  evden atıldığını söylüyor.
 • Scott suddenly collapsed. Everybody panicked There’s no cause for alarm.There was a blockage in theater, but it’s been dissolved.
  Scott aniden yığıldı. Herkes panikledi. Telaşa lüzum yok. Tiyatronun önünde bir tıkanma vardı ama dağıldı.
 • There is no safety in numbers, or in anything else.
  James Thurber
  Sayılarda ,yada başka bir şeyde, güvenlik yoktur.
 • Our defence had no effect.
  Savunmamızın hiçbir etkisi yoktu.
 • Make no violent control movements like you did in the fighter planes.
  Savaş uçaklarında yaptığın gibi şiddetli hareketler yapma.
 • I guess you're no so neat and tidy either.
  Sanırım, ne düzenlisin nede derli toplu.
 • I'm losing my faith in you. There is no faith any more!
  Sana olan inancımı kaybediyorum. Artık inancım kalmadı!
 • We owe you no explanation
  Sana hiçbir açıklama borçlu değiliz.
 • He told you he was conducting an independent security check,and you had no reason to believe otherwise.
  Sana bağımsız bir güvenlik taraması yaptığını söylediyse başka türlüsüne inanmana gerek yok.

11,054 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2021