go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 603 kişi  24 Ekm 2021 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

no

i. hayır
s. hiç
art. yok
 • In isolated or country places no man's life is safe.
  John White Geary
  Issız yada kırsal alanlarda hiç bir insanın hayatı güvende değildir.
 • He was killed in an automobil accident in Ischia .I only had 30 minutes to make the funeral arrangements...If I was to catch the plane,I had no time to change.
  Ischia'da (İtalyada bir yer) bir araba kazasında öldürüldü. Tüm cenaze düzenlemelerini yapmak için sadece 30 dakikam vardı. Uçağı yakalamak durumunda kalsaydım, üstümü değiştirmeye vaktim olmazdı.
 • Racists just try to use race here as a tool in a political struggle. It's not really about race.There are no angels in America.
  Irkçılar burada ırkı siyasi mücadele içinde sadece bir araç olarak kullanmaya çalışıyorlar. Aslında yalnızca ırk değil. Amerika’da melekler yok.
 • When government accepts responsibility for people, then people no longer take responsibility for themselves.
  George Pataki
  Hükümet insanların sorumluluğunu kabul ettiğinde, artık insanlar kendilerinin sorumluluğunu almazlar.
 • There's no extradition treat between Hong Kong and Taiwan. However, we may be able to arrest the whole syndicate.We just got some important information.
  Hong Kong ve Taiwan arasında suçluluarın iadesiile ilgili bir anlaşma yok. Yine de örgütün tümünü tutuklayabiliriz. Önemli bir kaç bilgiye sahibiz.
 • We have no knowledge the story is false
  Hikayenin yanlış olduğuna dair bir bilgimiz yok.
 • Even worse than no remembering are the dreams. I can't tell if they're part of something that really happened or my mind trying to fill in the blanks so I can get answers.
  Hiçbir şey hatırlamamaktan daha kötüsü rüyalar. Rüyalarımın gerçekten yaşanmış bir şeylerin parçası mı olduğunu, yoksa bazı cevaplar bulabilmem için zihnimin boşlukları mı doldurduğunu bilemiyorum.
 • I had no idea. I took it on consignment.
  I didn't even think of getting it checked.
  Hiçbir fikrim yoktu. Onu bir konsinye
  satıştan almıştım. Kontrol
  ettirmeyi düşünmedim bile.

 • No idea.
  Hiçbir fikrim yok.
 • We're going to be in a nice clean hospital with no visitors.
  Hiç ziyaretçisi olmayan, temiz,gğzel bir hastanede olacağız.
 • You got no talent.
  Hiç yeteneğin yok.
 • The name is no doubt familiar to you.
  hiç şüphesiz bu isim size tanıdıktır.
 • There are no limits. Neither to thought nor to feelings It's anxiety that sets limits.
  Hiç sınır yok. Ne düşüncelere ne duygulara. limitleri koyan endişedir.
 • I've no regrets. You take responsibility for your actions.
  Ron Moody
  Hiç pişmanlığım yok. Sen hareketlerinin sorumluluğunu alıyorsun.
 • I have no regrets because I did everything by the book.
  Alexis Arguello
  Hiç pişmanlığım yok çünkü her şeyi kitaba göre yaptım.
 • I have no money, no resources, no hopes. I am the happiest man alive.
  Henry Miller
  Hiç param yok, kaynağım yok, umudum yok. Ben yaşayan en mutlu insanım.
 • -There is no doubt that we are dealing with.. a mechanical monster .
  -Oh Not only is it equipped with an artificial heart...it also has artificial lungs. Judging from the bubbles on the surface of the lake..
  hiç kuku yok ki mekanik bir canavardan bahsediyoruz.
  -Oh, sadece yapay bir kalbi yok aynı zamanda yapay ciğerleri var. Gölün yüzeyindeki baloncuklardan anlıyorum.
 • No one can do it. It can't be done.
  Hiç kimse yapamaz. Bu yapılamaz.

 • They say no one's ever beaten the Van Wyck...
  Hiç kimse Van Wyck'i altedemez derler...

 • There was no grief.There was only David. David was told not to explain anything.
  Hiç keder yoktu. Sadece David vardı. David'e hiç bir şeyi açıklamaması söylendi.

11,054 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2021