go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 384 kişi  25 Oca 2022 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

no

i. hayır
s. hiç
art. yok
 • Times are tough, Antoine. l've got a law degree,but no work.
  Zor günler geçiriyorum, Antoine. Hukuk derecem var ama bir işim yok.
 • Of bell or knocker there was no sign.
  Zil yada kapı tokmağı ile ilgili hiçbir belirti yok.
 • I already gave my best. I have no regrets at all.
  William Hung
  Zaten elimden gelenin en iyisini verdim. Hiç pişmanlığım yok.
 • He was 94. It's no big deal.
  Zaten 94 yaşındaydı
  büyütecek bir şey yok.
 • There was no profit, no advantage inletting you fall to an untimely death.
  Zamansız ölümüne neden olmanın hiç bir yararı, avantajı yoktu.
 • In Greece right now?
  Make no mistake,
  Yunanistan'da şuan?
  İyi dinle bak,
 • No comment.
  Yorum yok.

 • No no no, I know exactly
  how much that costs.
  Yok yok, onun bedelini
  gayet iyi bilirim.
 • No? I'm all the way back in the early '80s.
  Yok mu? 80lerin başına dönmüş gibiyim.
 • There should be no strife with the vanquished or the dead.
  Yenilenler yada ölülerle ilgili çekişme olmamalıdır.
 • The new manager threatened to fire me but I know he won't do it; he is all bark and no bite."
  Yeni müdür işten kovmakla beni tehdit etti fakat onun onu yapmayacağını biliyorum;o hep konuşur ama birşey yapmaz.
 • There's no dinner. The bet's off. I'm not gonna do it.
  Yemek yok. Bahis iptal oldu. Yapmaktan vazgeçtim.

 • For seven hours I plied my trade, and when I returned home in the evening I found to my surprise that I had received no less than 26s.
  Yedi saat alışveriş yaptım,ve akşam eve döndüğümde en az 26$ dolarlık alışveriş yaptığıma hayret etmiştim.
 • I have seven wives but no Russian wife. You will eat horsemeat every day, drink horse milk, wear coins in hair.
  Yedi karım var ama hiç Rus hanımım yok. Her gün at eti yiyecek, at sütü içecek, saçlarına para takacaksın.
 • I have no interest in writing, directing or producing.
  Ted Shackelford
  Yazma,yönetme ve üretmeyle hiç ilgilenmiyorum.
 • No TV in the bedroom, huh?
  Yatak odasında TV yok mu?

 • I can't. I'm on my way out. There's no way I can do it.
  Yapamam. Çıkmak üzereyim. Yapmam mümkün değil.

 • There was no one else to do it.
  Yapacak başka biri yoktu.
 • I mean, men, they pontificate
  and no one can get a word in edgewise.
  Yani, erkekler başına buyruktur
  ve iki kelimeyi bir araya getiremezler.
 • I mean, especially
  if he has no idea.
  Yani, eğer hiçbir fikri yoksa.

11,054 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2022