go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 567 kişi  28 Kas 2021 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

no

i. hayır
s. hiç
art. yok
 • I wish I could be chosen for that honour. Did no other dream.. ...more sweet or gentle ever speak to your heart?
  Keşke bende o şerefe nail olabilsem? Başka hiçbirşeyi istemiyorum? Senin yüreğine girmekten daha nazik ve tatlı birşey düşleyemiyorum.
 • -It's absolutely invisible. Once symptoms appear,the patient expires inside 24 hours.- -And there's no cure?
  - No, not yet.
  Kesinlikle görünmez. Septomlar görnünr görünmez hasta 24 saat içinde ölür.
  -Ve tedavisi yok?
  -Hayır, henüz değil.
 • The woman is no ballerina.
  Kendisi bir balerin olamaz.

 • We have no reason to congratulate ourselves.
  Kendimizi kutlamamız için bir nedenimiz yok.
 • If I respect myself and believe in what I'm doing, no one can touch me.
  Fiona Apple
  Kendime saygım varsa ve ben yaptığıma inanıyorsam, kimse bana dokunamaz.
 • It just comes out. I have no control over it.
  Kendiliğinden çıkıyor. Sanki üzerinde kontrolüm yok.

 • I gain no deeper knowledge of myself.
  Kendi derinliğimi pek de bilmiyorum.
 • There is no substitute for your own child!
  Kendi çocuğunun yerine kimsyi koyamazsın!
 • And no cliff diving.
  Kayalardan atlamak da yok.
 • The killers have no trouble in overtaking a calf and its devoted mother.
  Katiller buzağı ve ona düşkün annesini yakalamakta zorlanmadılar.
 • there's really no point in you getting your spoon.
  kaşığını almanın hiçbir anlamı olmayacak.

 • There are no friends at cards or world politics.
  Finley Peter Dunne
  Kartpostallarda arkadaşlar yada dünya politikacıları yoktur.
 • It is aIways women Iike you who are most victimized by anti.choice ..indigent women , third.worId women , women of no coIor.
  Karşı seçimlerle kurban edilen kadınlar hep senin gibi kadınlar…yoksul kadınlar, 3. dünya kadınları, renksiz kadınlar.
 • I gave everything in my career so I have no regrets at all.
  Michel Patini
  Kariyerimde her şeyi verdim bu nedenle hiç pişmanlığım yok.
 • I've got no wife, I've got no children...
  Karım yok, çocuğum yok...

 • - You'll be my wife. I have seven wives but no Russian wife. You will eat horse meat every day, drink horse milk, wear coins in hair.
  Karım olacaksın.Yedi karım var fakat Rus karım yok,her gün at eti yiyeceksin,at sütü içeceksin,saçına bozuk para takacaksın.
 • I want the van to remain visible at all times. No one is to enter or exit the vehicle.
  Karavanın her zaman göz önünde kalmasını istiyorum. Hiç kimse araca girmeyecek ya da araçtan çıkmayacak.
 • Unhappiness in a child accumulates because he sees no end to the dark tunnel. The thirteen weeks of a term might just as well be thirteen years
  Karanlık tünelin sonunu göremediğinden dolayı,bir çocuktaki mutsuzluk birikir.Onüç haftalık dönem onüç yıl da olabilir.
 • There was no sofa.
  Kanepe yoktu.

 • lt's no ordinary thing to talk with Kamal. He doesn't even look at girls.
  Kamal’la konuşmak normal bir şey değil. Kızlara bakmaz bile o.

11,054 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2021