go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 390 kişi  28 Kas 2021 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

no

i. hayır
s. hiç
art. yok
 • Just so there's no confusion.
  Yani bir karışıklık yok

 • Alone! Alone! No beacon, far or near! No chart, no compass, and no anchor stay!
  Ada Cambridge
  Yalnızız!,yalnızız!,deniz feneri yok,uzaktamıyız yakındamıyız!Deniz haritası yok,pusula yok ve kalmak için çapamız yok!.
 • A lie has no leg, but a scandal has wings.
  Thomas Fuller
  Yalanın bacakları yoktur ama skandalın kanatları vardır.
 • There is no one in the neighborhood. The villages are deserted.Everyone has left Khotkovo.
  Yakınlarda kimse yok.Köyler terkedilmiş. Herkes Khotkovo'dan gitmiş.
 • But there are reasons why you must
  have no part in what is going to happen.
  Yakında olacaklara karışmaman için
  gerekli sebepler var.
 • The Jews deserved to die. I have no regrets. If I had the chance I would do it again.
  Alois Brunner
  Yahudiler ölmeyi hakettiler,pişman değilim,fırsatım olsa tekrar yaparım.
 • When it comes no aeroplane can fly there.
  Yağmur yağdığında, hiçbir uçak kalkamaz.

 • There's no ping. Why are you so wacky?
  Vızıltı falan yok. Neden bu kadar kuruntulusun?

 • No. And I was surprised.
  Vermedi. Çok şaşırdım.

 • And no matter what happens
  while they're talking,
  Ve konuşurlarken her ne olursa olsun, ...
 • And I have no office
  in which to ruminate.
  Ve hiç düşünebileceğim
  bir ofisim olmadı.
 • And, no, I'm fine. I came back.
  Ve hayır, hayır iyiyim. Geri geldim.

 • And I have no argument with that. I think fear of flying is quite rational, because human beings cannot fly.
  Ve bununla ilgili diyeceğim bir şey yok.Bence uçma korkusu oldukça normal, çünkü insanlar uçamaz.

 • And that is something no machine has ever done until you. I thought I was one of a kind.
  Ve bu sana kadar hiçbir makinenin asla meydana getirmemiş olduğu bir şey. Türünün tek örneği olduğumu sanıyordum.
 • And I'll have a club soda with no ice.
  Ve bende buzsuz klüp sodası alayım.

 • I had no idea you had some secret life as a slumlord.
  Varoşların emlak kralı olarak gizli
  bir hayatın olduğunu bilmiyordum.
 • Well, as far as I'm concerned,
  he's no competition at all.
  Valla, gördüğüm kadarıyla rakip
  olacak bir hali yok.
 • Sorry-- legal said no to all of it.
  Üzgünüm -- yargı tamamına karşı çıktı.
 • l've seen three people shoot up a bald Chinese lady with no pants on, and there's this old guy outside who wants his slippers.
  Üzerinde pantolon olmayan dazlak bir Çinli kadına bağıran üç kişi gördüm, ayrıca dışarıda terliklerini isteyip duran şu yaşlı adam var.
 • A famous detective was brought in from Boston. He could find no clues.
  Ünlü bir detektif Boston'dan getirilmiş. Ama o hiçbir iz bulamamış.

11,054 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2021